ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕВеселин Чајкановић (1881–1946) (приредилa Марија Шаровић)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Модерна арапска књижевност (II) (приредили Бојан Чолак и Ена Павловић)

ПРЕПЛИТАЊА: Фолклор НОБ–а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

КОНТЕКСТИ: Да ли постоји књижевна периферија? (приредила Марјана Ђукић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2022-01-27

Оцене и прикази