Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 54 Бр. 177 (2022)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (II) (приредио Игор Перишић)

ПОВОДИ: Педесет година истраживања периодике у Институту за књижевност и уметност (I) (приредила Јелена Милинковић)

ПРЕПЛИТАЊАФолклор НОБ-а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (III) (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2023-02-01

Књижевна грађа

Оцене и прикази

Погледај све бројеве