Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 54 Бр. 178 (2022)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Веселин Чајкановић (1881–1946) (III) (приредилa Марија Шаровић)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (III) (приредио Игор Перишић)

ПОВОДИ: Педесет година истраживања периодике у Институту за књижевност и уметност (II) (приредила Јелена Милинковић)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Рецензенти Књижевне историје за 2022. годину (бр. 176–178)

Издања Института за књижевност и уметност у 2022. години

Објављено: 2023-04-17
Погледај све бројеве