Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. годину, часопис Књижевна историја спада у категорију М23.

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 Тренутни број

Год. 53 Бр. 175 (2021)

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (I) (приредио Игор Перишић)

НАСЛEЂЕ МОДЕРНИЗМА: Жене (пре)уређују авангарду (I) (приредила Жарка Свирчев)

ПОВОДИ: Век Мицићевог Зенита (приредио Предраг Тодоровић)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

ПОЈМОВНИК

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2022-03-31

Књижевна грађа

Оцене и прикази

Погледај све бројеве