О класификацији и вредновању издања нове српске књижевности

  • Aleksandar Pejčić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: текстологија, издање, типологија, српска књижевност, вредновање

Сажетак

У раду се разматрају питања класификације и вредновања издања на основу српске текстолошке и приређивачке праксе. У првом делу наводе се дефиниције и типологије издања, с ослоном на уџбеник Основи текстологије Душана Иванића, као и на радове славистичких текстолога. Највећа пажња поклоњена је критичким/научним издањима као стожерним од којих треба да полазе издања нижег типа (научно-популарна, популарна и школска). Већи део рада посвећен је практичним питањима везаним за методологију приређивања књижевних дела српских писаца, али се не занемарују ни монографска издања. Рад нема амбицију да упоређује српску текстолошку праксу с иностраном, али се одређене паралеле не могу заобићи. Завршни део рада бави се вредновањем издања у српској науци и указује се на недопустиве ставове у њиховим оценама.

Референце

Aleksić, Vesna. Ja se zovem Jelena Šuman. Beograd: Rad, 1998.

Aleksić, Vesna. Sazvežđe violina. Beograd: Kreativni centar, 2018.

Berman, Helene. „Children and War: Current Understandings and Future Directions“. Public Health Nursing, Vol. 8, Issue 4, July/August 2001, pp 243–252.

Bjelanović, Nedeljka. Narativni sentimenti. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2022.

Caruth, Cathy. „After the End: Psychoanalysis in the Ashes of History“. In: Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation. Ed. Marita Nadal and Mónica Calvo. Routledge, 2014.

Frojd, Sigmund. S one strane principa zadovoljstva. Novi Sad: Svetovi, 1994.

Hart, Jonathan. The Poetics of Otherness: War, Trauma, and Literature. Palgrave MacMillan, New York, 2015.

Hunter, Anna. „The Holocaust as the Ultimate Trauma Narrative“. In: Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018. 66–82.

Ignjatov, Ivana. „Umetnost kao vitalistička protivteža ratu u romanima Leto kada sam naučila da letim Jasminke Petrović i Sazvežđe violina Vesne Aleksić. Detinjstvo, 1/2020, 97–108.

Lesnik Oberstajn, Karin. „Osnovi: šta je književnost za decu? Šta je detinjstvo?“ U: Tumačenje književnosti za decu, ur. P. Hant, prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Ljuštanović, Jovan. Književnost za decu u ogledalu kulture. Novi Sad: Međunarodni centar književnosti za decu „Zmajeve dečje igre“, 2012.

Mirković, Marina. „Nisu nam svi daroviti otišli u svet“ [Intervju – Vesna Aleksić, pisac, o novom romanu Sazvežđe violina, potrebi za umetnošću, teškim vremenima i vaspitau dece]. Novosti, Beograd, petak 28. juli 2018, 20.

Nadal, Marita; Calvo, Mónica. „Trauma and Literary Representation. An Introduction“. In: Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation. Ed. Marita Nadal and Mónica Calvo. Routledge, 2014.

Pederson, Joshua. Trauma and Narrative. In: Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018. 66–82.

Rodi-Risberg, Marinella. „Problems in Representing Trauma“. In: Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018. 110–124.

Sarlend, Čarls. „Nevinih nema: ideologija, politika i književnost za decu“. U: Tumačenje književnosti za decu, ur. P. Hant, prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Stivens, Džon. „Analiza tekstova za decu: lingvistika i stilistika“. U: Tumačenje književnosti za decu, ur. P. Hant, prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018.

Van der Kolk, Bessel. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New York: Viking, 2014.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози