Залутали живот и одбегла форма у драмама Љубомира Симовића

  • Bojan Kovačević Факултет политичких наука Универзитет у Београду
Кључне речи: Љубомир Симовић, Луиђи Пирандело, живот и форма, заједничко живљење, Југославија, криза

Сажетак

У чланку се проблем политичког идентитета анализира кроз теоријску призму односа живота и форме. Напетост између два стара брата непријатеља (фр. freres ennemis) прати се паралелно на две бине, на оној позоришној, уметничкој и на оној стварној, света политичког. Какав је однос две позорнице? За одговором се трага кроз тумачење драмског стваралаштва Љубомира Симовића у светлу представе о изградњи самоуправног друштва у Југославији. Анализа се креће стазом коју су за позориште XX века утабали Луиђи Пирандело (Luigi Pirandello) и његови најзначајнији тумачи. Увиди класичних теоретичара политике помажу нам да усмеримо тумачење Симовићевог драмског света ка питању корена и смисла заједничког живљења људи. Истовремено, показујемо како разиграна драмска уметност може вратити теоријско мишљење с јалових апстрактних висина на конкретно историјско тло на којем се питање односа живота и форме увек изнова разрешава говором и убеђивањем, смелошћу и добрим планом или вером у чуда и насиљем.

Референце

Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

Berend T. Ivan. Central and Eastern Europe, 1944–1993. Detour from periphery to the periphery. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Clastres, Pierre. La société contre l’état. Paris: Les editions de minuit, 2011.

Čolović, Ivan. Smrt na Kosovu polju. Beograd: Biblioteka XX vek, 2017.

De Felice, Renzo. Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921–1925. Torino: Einaudi, 1966.

Douzinas, Costas. Philosophy and resistance in the crisis. Cambridge: Polity, 2013.

Đinđić, Zoran. Jugoslavija kao nedovršena država. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1988.

Fischer-Lichte, Erika. History of European Drama and Theater. London & New York: Routledge, 2002.

Gauchet, Marcel. La condition politique. Paris: Gallimard, 2005.

Gibbs, David. Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia. Nashville: Vanderbilt University Press, 2009.

Gordić Petković, Vladislava. „Osveta i odanost – Simovićeve šekspirovske heroine“. Gradac, 47, 223–224 (2021), 268–273.

Hristić, Jovan. „O drami Putujuće pozorište Šopalović“. Gradac, 47, 223–224 (2021), 268–273.

Jović, Dejan. Yugoslavia: A State That Withered Away. West Lafayette IN: Purdue University Press, 2009.

Kardelj, Edvard. Socijalizam i demokracija. Zagreb: Globus, 1980.

Konstantinović, Radoslav. Filosofija palanke. Beograd: Časopis Treći program, br. 2, Beograd, 1969.

Kovačević, Bojan. „Politika i pozorište kao čuvari zajedničkog sveta“. Politička misao. 56, 2 (2019), 87–115.

Kovačević, Bojan. Europe’s Hidden Federalism. London & New York Routledge, 2019.

Lefort, Claude. Le travail de l’oeuvre Machiavel. Paris: Editions Gallimard, 1972.

Machiavelli, Niccolo. „Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija“. Niccolo Machiavelli, Izabrano djelo, Prvi svjezak. Zagreb: Globus, 1985.

Machiavelli, Niccolo. Vladar. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1998.

Marjanović, Petar. Srpski dramski pisci XX stoleća. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2000.

Mazzini, Giuseppe. Doveri dell’Uomo. Genova: Giovanni Ricci, 1922.

Milutinović, Zoran. Metateatralnost. Imanentna poetika u drami XX veka. Beograd: Radionica SIC, 1994.

Ortega i Gaset, Hose. Estetički spisi. Sremski Karlovci: Knjižarnica Zorana Stojanovića, 2020.

Ortega i Gaset, Hose. Pobuna masa. Čačak: Gradac, 2013.

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana. „Pričanja o životu i predanje o čudesnom izlečenju u ’Čudu u Šarganu’ Ljubomira Simovića“. Književna istorija, 21, 107–108 (1999), 45–53.

Pirandello, Luiggi. “La vita creata”. L’idea Nazionale. 28. ottobre 1923.

Pirandelo, Luiđi. Šest lica traži pisca. Beograd: Prosveta, 1975.

Providenti, Elio. Pirandello impolitico. Dal radicalismo al fascismo. Roma: Salerno Editrice, 2000.

Samardžić, Slobodan. Jugoslavija pred izazovom federalizma. Beograd: Stručna knjiga, 1990.

Selenić, Slobodan. Antologija savremene srpske drame. Beograd: Srpska književna zadruga, 1977.

Simović, Ljubomir. „Čudo u Šarganu“. Drame. Beograd: Beogradska knjiga, 2008B.

Simović, Ljubomir. „Hasanaginica“. Drame. Beograd: Beogradska knjiga, 2008A.

Simović, Ljubomir. „Iz pisma Dejanu Mijaču“. Gradac, 47, 223–224, 2021, str. 264–265.

Simović, Ljubomir. „Putujuće pozorište Šopalović“. Drame. Beograd: Beogradska knjiga, 2008V.

Simović, Ljubomir. Boj na Kosovu. Beograd: Srpska književna zadruga, 1989.

Simović, Ljubomir. Boj na Kosovu. Beograd: Stubovi kulture, 2003.

Šmit, Karl. „Doba neutralizacija i depolitizacija“. Karl Šmit. Norma i odluka. Beograd: Filip Višnjić, 2001.

Tilgher, Adriano. Pirandello o il dramma di vedersi vivere, Solfanelli, Chieti, 2013.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма