Како се изговара несаопштиво: траума дјетета у романима Весне Алексић Ја се зовем Јелена Шуман и Сазвежђе виолина

  • Nedeljka Bjelanović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: књижевност за дјецу, траума, идентитет, језичко обликовање

Сажетак

У срцу свих разговора и промишљања о трауми стоји суштинска запитаност о могућности њеног језичког оваплоћења, њене истинске преводивости на комуникацијски ниво, увођења у простор разговора о партикуларним или заједничким искуствима. Проблем саопштивости трауме стоји као двосјекли мач, или Гордијев чвор, једнако у психологији, социологији или књижевности и науци о њој, уколико су ове ствари уопште арбитрарно раздвојиве. Књижевност је, пак, вјероватно је сувишно и истицати, дотични вербализујући метод одувијек на себи својствен начин примјењивала – обликовање трауматичних, персоналних колико и колективних – искустава у литератури стоји као један од главних темеља на којима умјетност ријечи почива. Оцртани херменеутички проблеми добијају, пак, и једну нову димензију када је о књижевности за дјецу ријеч. У једном специфичном пресјеку са проблематиком трауме у књижевности у цјелини назире се посебно мјесто веома важног поља истраживања, како за науку о књижевности тако и много шире, за социологију, педагогију, антропологију, студије културе – а то је питање како књижевност за дјецу обликује и третира трауму. Овај рад поставиће та питања у вези са романима савремене српске ауторке књижевности за најмлађе, Весне Алексић.

Референце

Aleksić, Vesna. Ja se zovem Jelena Šuman. Beograd: Rad, 1998.

Aleksić, Vesna. Sazvežđe violina. Beograd: Kreativni centar, 2018.

Berman, Helene. „Children and War: Current Understandings and Future Directions“. Public Health Nursing, Vol. 8, Issue 4, July/August 2001, pp 243–252.

Bjelanović, Nedeljka. Narativni sentimenti. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2022.

Caruth, Cathy. „After the End: Psychoanalysis in the Ashes of History“. In: Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation. Ed. Marita Nadal and Mónica Calvo. Routledge, 2014.

Frojd, Sigmund. S one strane principa zadovoljstva. Novi Sad: Svetovi, 1994.

Hart, Jonathan. The Poetics of Otherness: War, Trauma, and Literature. Palgrave MacMillan, New York, 2015.

Hunter, Anna. „The Holocaust as the Ultimate Trauma Narrative“. In: Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018. 66–82.

Ignjatov, Ivana. „Umetnost kao vitalistička protivteža ratu u romanima Leto kada sam naučila da letim Jasminke Petrović i Sazvežđe violina Vesne Aleksić. Detinjstvo, 1/2020, 97–108.

Lesnik Oberstajn, Karin. „Osnovi: šta je književnost za decu? Šta je detinjstvo?“ U: Tumačenje književnosti za decu, ur. P. Hant, prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Ljuštanović, Jovan. Književnost za decu u ogledalu kulture. Novi Sad: Međunarodni centar književnosti za decu „Zmajeve dečje igre“, 2012.

Mirković, Marina. „Nisu nam svi daroviti otišli u svet“ [Intervju – Vesna Aleksić, pisac, o novom romanu Sazvežđe violina, potrebi za umetnošću, teškim vremenima i vaspitau dece]. Novosti, Beograd, petak 28. juli 2018, 20.

Nadal, Marita; Calvo, Mónica. „Trauma and Literary Representation. An Introduction“. In: Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation. Ed. Marita Nadal and Mónica Calvo. Routledge, 2014.

Pederson, Joshua. Trauma and Narrative. In: Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018. 66–82.

Rodi-Risberg, Marinella. „Problems in Representing Trauma“. In: Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018. 110–124.

Sarlend, Čarls. „Nevinih nema: ideologija, politika i književnost za decu“. U: Tumačenje književnosti za decu, ur. P. Hant, prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Stivens, Džon. „Analiza tekstova za decu: lingvistika i stilistika“. U: Tumačenje književnosti za decu, ur. P. Hant, prev. Nataša Janković. Beograd: Učiteljski fakultet, 2013.

Trauma and Literature. Cambridge Critical Concepts. Ed. Rodger J. Kurtz. Cambridge University Press, 2018.

Van der Kolk, Bessel. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New York: Viking, 2014.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма