Милош Црњански у XXI вијеку

Мит, традиција и симбол у поезији Милоша Црњанског. Ур. Светлана Шеатовић и Бојан Чолак. Београд: Институт за књижевност и уметност; Требиње: Дучићеве вечери поезије, 2023, 554 стр.

  • Tanja Kojić Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

Зборник радова Мит, традиција и симбол у поезији Милоша Црњанског је двадесети осми колективни подухват у едицији Поетичка истраживања, настао као плод сарадње научног одјељења Поетика модерне и савремене српске књижевности Института за књижевност и уметност из Београда и манифестације Дучићеве вечери поезије из Требиња. Резултат је научнe конференције одржане 6. и 7. априла 2022. године, подстакнуте идејом да се стваралачки опус Милоша Црњанског сагледа из новог угла, као и да се преиспитају већ постојећа мјерила и вриједности Црњансковог пјесничког дјела.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази