Најстарији од свих снова, на словенски начин

Unsterblichkeit. Slawische Variationen, Tatjana Petzer (Hg.) Matthes & Seitz, Berlin 2021, 495 p.

  • Bojan Jović Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

1. Антологија Бесмртност. Словенске варијације (Unsterblichkeit. Slawische Variationen), коју је уредила др Татјана Пецер, сарадница Института за славистику у Грацу и професорка за словенске књижевности и културологију, садржи избор на немачки језик преведених текстова из словенског културног круга на тему различитих видова проблема бесмртности. На безмало 500 страница, антологија обухвата 35 прилога аутора разноврсних профила - књижевника, филозофа, научника, публициста итд, подељених у три основна поглавља. Прво, „Антиномија смрти“ садржи осам текстова; средње, „Технике бесмртности“ – 19 текстова (разложених у четири подцелине: „Анабиоза“, четири прилога; „Преображаји“, пет; „Енергије“, пет; „Информација“, пет); и последње, „Имортологија“, 8 радова.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази