Идентитет и добро у Јежевој кућици Бранка Ћопића (интерпретативни и методички оквир)

  • Lola Stojanović Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитет у Београду
  • Valerija Janićijević Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитет у Београду
Кључне речи: Јежева кућица, поема Бранка Ћопића, школска лектира после деведесетих, идентитет и књижевни лик, Чарлс Тејлор, савремено образовање, читанке

Сажетак

Поема Јежева кућица један је од првих омиљених књижевних текстова у бившој Југославији. У Београду и Загребу је објављена 1949. године, да би већ 1960. године у Хрватској била уврштена у лектиру. На судбину овог Ћопићевог текста, његов облик и место у лектирама утицаће деведесетих година и политичка судбина Југославије. Циљ овог рада јесте да покаже хоризонт књижевних вредности које Ћопићеву поему измештају из оквира идеолошких замки рецепције и захваљујући којима су Јежурка Јежић и Ћопићеви незаборавни стихови преживели земљу у којој је славна поема за децу написана. Први део рада базираће се на тумачењу идентитетског обликовања јунака, посебно из угла савремене теорије идентитета Чарлса Тејлора. Други део рада посвећен је сагледавању методичке апаратуре у читанкама за први разред основне школе. Циљ другог дела рада је расветљавање питања у којој мери настава српског језика и књижевности помаже да етичке и вредносне координате главног јунака, света у којем је и опредељења која излаже оценимо и, евентуално, усвојимо у раном периоду школског образовања с обзиром на облике рецепције својствене узрасту и педагошкој пракси.

Референце

Arent, Hana. „Kriza u obrazovanju“. Reč: časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja. Vol. 86/32, 2016. 177–193.

Babić, Stjepan. „Ježeva kućica kao pedagoški i jezički problem“. Jezik. Vol. 53/4, 2006. 139–146.

Blum, Alan. Sumrak američkog uma. Preveli s engleskog Aleksandar Spasić, Ivana Spasić i Miroslava Smiljanić Spasić. Beograd: Prosveta, 1990.

Ćopić, Branko. Ježeva kuća. Beograd, Zagreb: Novo pokolenje, 1949.

Ćopić, Branko. Ježeva kućica. Beograd: Kreativni centar, 2022.

Dekart, Rene. Rasprava o metodi. Preveo s latinskog i francuskog Marko Višić. Beograd: Oktoih, 1997.

Hačeson, Frensis. „O ljudskoj prirodi i njenim dijelovima“. Britanska filozofija morala : etičke teorije od XVII do konca XIX vijeka. Ur. Risto Tubić. Sarajevo: Svjetlost, 1978. 281–286.

Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS). Predmet: Hrvatski jezik. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2005.

Izborna djela za lektiru – 1. i 2. razred osnovne škole. Zagreb: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019. URL http://www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr/upload/os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko/newsattach/948/izborna-djela_osnovna-skola.pdf. Pristup 1. maja 2023.

Janićijević, Valerija. Teorija književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet, 2016.

Jerkov, Aleksandar. „Učenje neznanja i otpor mentalnoj korupciji“. Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i perspektive. Ur. Zorana Opačić, Goran Zeljić. Beograd: Učiteljski fakultet, 2020. 49–78.

Jovanović, Aleksandar. „Branko Ćopić, školski pisac“. Inovacije u nastavi. XXVIII, 2015/4. 70–75.

Jović, Monja i Jović, Ivan. Čitanka za prvi razred osnovne škole. Beograd: Eduka, 2020.

Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, broj 27/18, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2019. URL https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/KATALOG-udzbenika-za-1.-i-5.-razred-OS-2019-2020.pdf. Pristup 1. maja 2023.

Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije. Zagreb: Narodne novine br. 10/2019, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019. URL https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_215.html. Pristup 1. maja 2023.

Lok, Džon. Ogled o ljudskom razumu. Beograd: Kultura, 1962.

Marinković, Bojana. „Večita savremenost Branka Ćopića (Ćopićeva dela u novim programima Srpskog jezika u razrednoj nastavi)“. Programske (re)forme u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i perspektive. Ur. Zorana Opačić, Goran Zeljić. Beograd: Učiteljski fakultet, 2020. 276–292.

Narančić Kovač, Smiljana i Ivana Milković. Lektira u hrvatskoj osnovnoj školi: popis naslova. BIBRICH, 2018. URL http://bibrich.ufzg.hr/lektira/. Pristup 25. aprila 2023.

Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (Izmjene i dopune). Zagreb: Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske, 1991.

Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Narodne novine, br. 102/2006. URL https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_09_102_2319.html. Pristup 1. maja 2023.

Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Prosvjetni vjesnik. 13 (5), 1960. 65–71.

Niče, Fridrih. O budućnosti naših obrazovnih ustanova. Preveo s nemačkog Dušan Janić. Beograd: Faktum izdavaštvo, 2020.

NPSJ: Nastavni programi srpskog jezika za osnovnu školu. Beograd: Prosvetni glasnik, 1952–2019.

Nusbaum, Marta. Krhkost dobrote: Slučaj i etika u grčkoj tragediji i filozofiji. Preveo s engleskog Branimir Gligorić, prevela s grčkog Lada Akad. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

Okvirni nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete i Zavod za školstvo, 1993.

Osnovna škola – odgojno obrazovna struktura. II redigirano izdanje. Zagreb: Zavod za unapređivanje školstva SRH i Školska knjiga, 1964.

Osnovna škola. Odgojno obrazovna struktura. Zagreb: Zavod za unapređivanje školstva NRH i Školska knjiga, 1960.

Polić, Strahinja. Poema u srpskoj književnosti za decu. Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet, 2022. Na: https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/21269/Disertacija_13340.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Smit, Entoni. Nacionalni identitet. Preveo s engleskog Slobodan Đorđević. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010.

Stanković Šošo, Nataša i Kostić, Maja. Reč po reč: čitanka za srpski jezik za prvi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos, 2018.

Šaftsberi, Entoni. „O vrlini“. Britanska filozofija morala: etičke teorije od XVII do konca XIX vijeka. Ur. Risto Tubić. Sarajevo: Svjetlost, 1978. 203–206.

Šarančić Čutura, Snežana. Branko Ćopić – dijalog s tradicijom: usmena književnost u delima za decu i omladinu Branka Ćopića. Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2013.

Širac, Leona. „Cenzura dječje književnosti i lektirnih naslova“. JAT – časopis studenata kroatistike. Vol. 3, 2017. 10–24.

Tejlor, Čarls. Izvori sopstva: Stvaranje modernog identiteta. Prevela s engleskog Sofija Mojsić. Novi Sad: Akademska knjiga, 2008.

Težak, Dubravka i Marušić, Patricija. „Formiranje i rastakanje književnih kanona u književnosti za djecu“. Detinjstvo. Časopis o književnosti za decu. Vol. 41/1, 2015. 11–21.

Žeželj Ralić, Radmila. Maša i Raša. Različak: čitanka za prvi razred osnovne škole. Beograd: Klett, 2020.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози