Траума у савременој српској књижевности: уводна реч

  • Marko Avramović Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

Темат „Траума у савременој српској књижевности“ настао је као резултат рада првог радног пакета на пројекту „Српска књижевности 1991–2021: идентитет, траума, сећање“ (SLITaM), број 1634, који финансира Фонд за науку републике Србије у оквиру програма Идентитети. Основна намера читавог пројекта је да се српска књижевност из претходних неколико деценија први пут тимски и системски истражи. Будући да се ради о обимном и веома разноврсном корпусу грађе, који није могуће из свих аспеката сагледати током релативно кратког двогодишњег трајања пројекта, поставили смо себи задатак да овај период истражимо кроз неколико кључних појмова, кроз које се као кроз жижне тачке могу тумачити бројна релевантна остварења савремене српске литературе, али који истовременео призивају веома актуелне методолошке приступе у савременим студијама хуманистике. На почетку је још битно поменути да се у читањима дела наше савремене литературе неће посезати за оним траумама, сећањима и идентитетским промишљањима која су искључиво индивидуална, већ за оним ширим, значајним за читаву заједницу, или барем онима у којима се оно лично и индивидуално додирује и пресеца са колективним.

Објављено
2024-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма