Поуздана слика наше књижевне прошлости и садашњости

Précis de littérature serbe. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses universitaired de Bordeaux, 2019.

  • Marko Avramović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: naučna kritika, nauka o književnosti

Сажетак

//

Референце

Précis de littérature serbe. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses universitaired de Bordeaux, 2019
Објављено
2021-09-20
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази