Прием переворачивания в энциклопедии творчества Милорада Павича

  • Julia Dragoylovich Филологический факультет Белградский университет
Кључне речи: поступак преокретања, Милорад Павић, романи, трикстеризам

Сажетак

У раду се истражују начини реализације поступка преокретања у Павићевим романима, с обзиром на његову архетипску природу што се уклапа у теоријско-семиотички дискурс о трикстерству као одређеној текстуалној стратегији. Код Милорада Павића се оваj поступак примењује на нивоу техничког обликовања књига, креирања ликова и сижеа, као и интертекстуалних модификација. Међу романима овог писца има таквих који су састављени од два дела штампана у међусобно обрнутим смеровима, ти делови су повезани по принципу комплементарности и само као диптих откривају читаоцу нове семантичке везе које нису артикулисане у случају одвојености текстова. Због преокретања улога јунака, сфера њиховог битисања, као и промене хронологије претпоставке и закључка, узрока и последице, долази до неутрализације супротности („стварност – сан“, „добро – зло“, „прошлост – будућност“, „живо биће – дух“, „ловац – плен“, „оригинал – плагијат“, „аутор – читалац“), ствара се ефекат манипулације истином, руши се „хоризонт очекивања“ читаоца, чиме се наглашава амбивалентност креираног света у Павићевом стваралаштву. Сходно томе, овде имплицитни Аутор као текстуална конструкција активира архетип трикстера који изокреће све познато и устаљено, приказује међусобну повезаност и променљивост супротности, релативизује људске вредности. На интертекстуалном нивоу, игра препознавања и декодирања инверзивних модификација елемената прототекста компликује, али истовремено и обогаћује ауторско-читалачку комуникацију. Павићева наративно-рецептивна стратегија у којој је релевантан поступак преокретања, има за циљ стварање новог идентитета читаоца: жељени (имплицитни) читалац је истраживач-играч чија се машта и општекултурне компетенције комбинују са критичком рецепцијом текста.

Референце

IZVORI

Pavić, Milorad. Nevidljivo ogledalo. Šareni hleb. Beograd: Dereta, 2003.

Pavić, Milorad. Plava sveska: katalog svih sto završetaka romana-delte Unikat. Beograd: Dereta, 2005.

Pavić, Milorad. Pozorište od hartije: roman antologija ili savremena svetska priča. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007.

Pavić, Milorad. Sedam smrtnih grehova. Beograd: Dereta, 2005.

Pavić, Milorad. Unikat: roman-delta. Beograd: Dereta, 2004.

Pavić, Milorad. Hazarski rečnik: roman-leksikon u 100.000 reči. Beograd: Dereta, 2003.

Pavić, Milorad. Drugo telo. Beograd: Dereta, 2006.

Pavić, Milorad. Zvezdani plašt: astrološki vodič za neupućene. Beograd: Dereta, 2001.

Pavić, Milorad. Poslednja ljubav u Carigradu: priručnik za gatanje. Beograd: Dereta, 2002.

Pavić, Milorad. Predeo slikan čajem. Beograd: Dereta, 2002.

Pavić, Milorad. Unutrašnja strana vetra ili Roman o Heri i Leandru. Beograd: Dereta, 2002.

LITERATURA

Bіlonog, Юlія. "Avtorstvo яk ob'єkt іronії u romanah M. Paviča". Vіsnik Kiїvsьkogo nacіonalьnogo unіversitetu іmenі Tarasa Ševčenka 2 (2006): 9−12.

Bіlonog, Юlія. "Іnteraktivnіstь u avtorsьko-čitacьkій komunіkacії «po-pavičіvsьki» (na materіalі romannoї tvorčostі M. Paviča)". Komparativnі doslіdžennя slov'яnsьkih mov і lіteratur. Юvіleйniй vipusk (do 120-rіččя z dnя narodžennя L. Bulahovsьkogo). (2008): 274−281.

Bіlonog, Юlія. "Triksterіada іmplіcitnogo Avtora v narativі Pavičevih romanіv". Lіteraturoznavčі studії 14 (2005): 51−55. CrossReff

Bojanić Ćirković, Mirjana. "Dometi čitalačke slobode u Pavićevoj poetici na primeru romana Unikat". Nauka i sloboda : zbornik radova sa Naučnog skupa (Pale, 6-8. juni 2014.). Ur. Miloš Kovačević. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet, 2015. 547-562.

Gončar, Іnna. "Trikstersьke spіvvіdnošennя "я" ta "іnšogo" v kontekstі avangardizmu". Lіteraturoznavčі studії 10 (2004): 65-69. CrossReff

Eko, Umberto. Rolь čitača. Doslіdžennя z semіotiki tekstіv. Per. z angl. Mar'яni Gіrnяk. Lьvіv: Lіtopis, 2004.

Ivanov, Vяčeslav. Očerki po istorii semiotiki v SSSR. Moskva: Nauka, 1976. Link 27.04.2020.

Ilьin, Ilья. Postmodernizm: Slovarь terminov. Moskva: INION RAN - Intrada, 2000.

Jakovljević, Branislav. "Država kao sprava". Beton br. 12, 6. 2. 2007. Elektrobeton 14.03.2020.

Radin, Pol. Trikster. Issledovanie mifov severoamerikanskih indeйcev s kommentariяmi K.G. Юnga i K.K. Kerenьi. Per. s angl. V.V. Kirющenko. Sankt-Peterburg: Evraziя, 1999.

Semkіv, Rostislav. Іronіčna struktura: tipi іronії v hudožnій lіteraturі. Kiїv: Vidavničiй dіm «KM Akademія», 2004.

Tatarenko, Alla. "Roman M. Paviča «Ostannя lюbov u Cargorodі»: problemi іntertekstualьnostі ta semantizacії formi". Komparativnі doslіdžennя slov'яnsьkih mov і lіteratur 11 (2010): 402-414. CrossReff

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози