Из периферије у канон: књижевна доминација аргентинске провинције

Пуиг, Аира, Мартинес

  • Bojana Kovačević Petrović Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: аргентинска књижевност, провинција и периферија, Мануел Пуиг, Сесар Аира, Гиљермо Мартинес

Сажетак

У чланку се бавимо утицајем и присуством родне провинције у романима и приповеткама канонских аргентинских писаца. Након општег увида у тему, наше истраживање усмерено је на три књижевника различитих генерација – Мануела Пуига (Manuel Puig, 1932-1990), Сесара Аиру (César Aira, 1949) и Гиљерма Мартинеса (Guillermo Martínez, 1962). Анализом њихових дела, сагледавањем биографија, одабиром интервјуа и записа, тумачењем чланака који говоре о њиховом опусу у контексту наше теме и проучавањем корпуса који обухвата дела у којима је непосредно присутно њихово родно место, односно где су изражени утицаји њиховог тамошњег детињства, показаћемо да је провинцијско порекло обележило књижевни рад те тројице аутора најјужније земље Латинске Америке. Добијени резултати указаће и на чињеницу да је на бројне аргентинске писце из мањих средина утицала родна провинција, те да су се, суочени с популарном културом, технологијом, политичким околностима и глобализацијом, неки од њих окренули метрополама (Пуиг, Мартинес, Пиља), напустили домовину (Kортасар, Волш) или остали у локалним географским оквирима (Сабато, Ђардинели, Аира).

Референце

IZVORI

Castro, Carlos. Regreso a Coronel Vallejo, 2016. Youtube link 5. 10. 2019.

Martínez, Guillermo. Link 1. 10. 2019.

Martines, Giljermo. Razgovor s piscem vodila autorka teksta 12. aprila 2016. u Novom Sadu.

Soy lo que soy – Manuel Puig. Youtube link 15. 10. 2019.

Tabarovsky, Damián. „Literatura argentina reciente: cuanto más marginal, más central“. 10. 10. 2019.

LITERATURA

Aira, César: Diez novelas de César Aira. Kindle Edition. Barcelona: Literatura Random House, 2019.

---, Pinceladas musicales. Kindle Edition. Buenos Aires: Blatt & Ríos 2019a.

---, Relatos reunidos. Kindle Edition. Barcelona: Literatura Random House: 2013.

---, Cómo me hice monja. Barcelona: Random House, 1998.

Bolaño, Roberto. Entre paréntesis. Barcelona: Anagrama, 2012.

Corral, Wilfrido H. Discípulos y maestros 2.0. Madrid: Iberoamericana – Frankfurt: Vervuert, 2019. CrossReff

Franco, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana (a partir de la independencia). Edición revisada y puesta al día. Barcelona: Ariel, 2002.

Fresán, Rodrigo. “Apuntes (y algunas notas al pie) para una teoría del estigma: páginas sueltas del posible diario de un casi ex joven escritor sudamericano”. In Palabra de América. Barcelona: Seix Barral, 2004. 47–74

Kovačević Petrović, Bojana. „La reescritura de los mitos en las novelas Acerca de Roderer y La mujer del maestro de Guillermo Martínez“. Revista de Letras v. 58, n. 1, jan-jun 2018. 15–27.

---, „Recepcija hispanoameričke novele u Srbiji“, Colindancias No. 9, ISSN: 2067-9092, Elektronski: ISSN: 2393-056X, Temišvar: Mreža hispanista Srednje Evrope / Red de hispanistas de Europa Central, 2018. 33–42

---, „Knjige kakve se danas ne pišu“ (pogovor). Sesar Aira: Epizoda iz života putujućeg slikara, 2017, 89–93.

Levine, Suzanne Jill. Manuel Puig and the Spider Woman: His Life and Fictions. New York: Farrar Straus & Giroux, 2000.

Martínez, Guillermo. La razón literia. Buenos Aires: Seix Barral, 2016a.

Martines, Giljermo. Odvratna sreća (preveo Branko Anđić). Novi Sad/Zrenjanin: Agora, 2016.

Martinez, Giljermo. Neprimetni zločini (preveo Dalibor Soldatić). Beograd: Laguna, 2005.

Martinez, Gižermo. Povest o Rodereru (preveo Duško Vrtunski). Novi Sad: Svetovi i Apatin: Kralj beline, 1995.

Oviedo, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. 4. De Borges al presente. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

Pavlović-Samurović, Ljiljana. Leksikon hispanoameričke književnosti. Beograd: Savremena administracija, 1993.

Popović-Srdanović, Dubravka. „Zavodljiva tkanja Manuela Puiga“. U Manuel Puig: Poljubac žene pauka, Beograd: Prosveta et al, 1985, 239–258.

Puig, Manuel. Izdaja Rite Hejvort (prevela Bojana Kovačević Petrović). Beograd: Dereta, 2019.

Tasić, Vladimir. „Svet je samo primer: Zagonetka Gustava Roderera“. U Gižermo Martinez: Povest o Rodereru, Novi Sad: Svetovi i Apatin: Kralj beline, 1995. 105–107.

Villalobos, Juan Pablo. „Prefacio“. In Diez novelas de César Aira. Kindle Edition. Barcelona: Literatura Random House, 2019. Loc. 17–45.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти