Рубрике и темати у овом броју су: 

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Словеначка књижевност после 1991. (I)  (приредила Варја Балжалорски Антић)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (I) (приредио Предраг Тодоровић)

КОНТЕКСТИ : Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма (II) (приредила Биљана Андоновска)

ПРЕПЛИТАЊА: Словенске књижевности и видео игре (II) (приредио Дејан Ајдачић)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2020-02-28

Студије, огледи, прилози