На путу за Константинопољ: чешки путописци на Балкану

  • Aleksandra Korda Petrović Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Кључне речи: Чешки путопис, Трајанов пут, Османско царство, Балкан, Вацлав Будовец из Будова, Вацлав Вратислав из Митровицa, Хержман Черњин из Худењица, путописне „менталне мапе“, стереотипи

Сажетак

Најстарији сачувани чешки путописи о Балкану из 16. и 17. века представљају записе чланова мисија хабзбуршких царева који су одлазили код турског султана са задатком да преговарају о условима примирја. На путу до Константинопоља путописци су пролазили преко Балкана углавном истом или сличном рутом, и сваки од њих је на свој начин описивао земље, народе и обичаје које су на том путу упознавали. Најстарији путописи писани на латинском и чешком језику из пера Вацлава Будовеца из Будова, Вацлава Вратислава из Митровицa и Хержмана Черњина из Худењица доносе информације о Османском царству, али описују и авантуре које су путописци на путу до Константинопоља доживели. Путници за Константинопољ Балкан су видели као део Европе под Османским царством, иако не користе овај појам нити у географском нити у културолошком смислу. У овим путописима препознају се и почеци стварања стереотипних представа о Балкану, које ће бити уцртане у „менталне мапе“ каснијих чешких путописаца који су описивали овај регион у сасвим другачијим историјским околностима. И касније ће Балкан бити пре свега посматран као подручје карактеристично по османском наслеђу.

Референце

Budovec, Václav z Budova. „Z Budovcova Antialkoránu“. U: Kunský, Josef. Čeští cestovatelé (díl prvý), Praha: Orbis, 1961. 120–122.

Vratislav, Václav z Mitrovic. „Z příhod Václava Vratislava z Mitrovic“. U: Kunský, Josef. Čeští cestovatelé (díl prvý), Praha: Orbis, 1961. 162–172.

Gvozden, Vladimir. Srpska putopisna kultura 1914–1940. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Jovanović, Gordana. „Konstantin Mihailović iz Ostrovice, Janičarove uspomene ili Turska hronika. Primer poljsko-češko-srpskih veza u srednjem veku“ . Zbornik Od Morave do Morave. Ur. Verica Koprivica i dr. Novi Sad, 2011. 243–253.

Kabátník, Martin. „Z Kabátníkova cestopisu“. U: Kunský, Josef. Čeští cestovatelé (díl prvý), Praha: Orbis, 1961. 79–86.

Kunský, Josef. Čeští cestovatelé (díl prvý), Praha: Orbis, 1961.

Polišenský, Josef (red.). Česká touha cestovatelská – cestopisy, deníky a listy z 17. století. Praha: Odeon, 1989.

Popović, Mihailo. Od Budima do Konstantinopolja. Via Traina u svetlu putopisne literature u periodu od 14. do 16. veka. Novi Sad: Akademska knjiga, 2017.

Rot, Klaus. Slike u glavama. Prevod Aleksandra Bajazetov Vučen, Beograd: Biblioteka XX vek, 2000.

Tesař, Martin. „Příhody Václava Vratislava z Mitrovic v kontextu dobových turcik: recepce a inspirace“. Olomouc. Diplomová práce, 2013.< https://docplayer.cz/25553054-Prihody-vaclava-vratislava-z-mitrovic.html> 11. 2. 2019.

Todorova, Marija. Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek, 2006.

Černín, Heřman z Chudenic. „Z cestopisu Heřmana Černína sepsaného v češtině“. U: Kunský, Josef. Čeští cestovatelé (díl prvý), Praha: Orbis, 1961. 177–185.

Објављено
2020-10-13
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози