Тренутни број

Год. 52 Бр. 170 (2020)

Рубрике и темати у овом броју су: 

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Словеначка књижевност после 1991. (II)  (приредила Варја Балжалорски Антић)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (II) (приредио Предраг Тодоровић)

КОНТЕКСТИ : Књижевност и економија (приредиo Владимир Гвозден)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2020-10-30

Оцене и прикази

Погледај све бројеве

 

 

  

 

   

 

   

 

Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији српских научних часописа из области хуманистичких наука од 2019. године, часопис Књижевна историја спада у категорију М24.