Тренутни број

Год. 52 Бр. 171 (2020)

Рубрике и темати у овом броју су: 

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Никола Милошевић – књижевни теоретичар и филозоф (приредио Кристијан Олах)

КОНТЕКСТИ: Књижевност и езотеризам (I) (приредио Немања Радуловић)

ПРЕПЛИТАЊА: Музика и књижевност (I) (приредила Ивана Медић)

ПОЈМОВНИК

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2020-12-15
Погледај све бројеве

 

 

  

 

   

 

   

 

Књижевна историја, као један од водећих научних часописа у Србији, представља простор за представљање врхунских научних резултата и иновативних интердисциплинарних истраживања, за јачање међународне сарадње у области науке о књижевности и славистичких студија, и за унапређивање стандарда и квалитета академског писања. Редакција часописа посебну пажњу поклања и поштовању принципа транспарентности у раду и отворености за све заинтересоване ауторе и ауторке.

Према Категоризацији српских научних часописа из области хуманистичких наука од 2019. године, часопис Књижевна историја спада у категорију М24.