• Стара архива
  2006

  Архиву претходних бројева (2006-2019) можете видети на следећем линку

 • Год. 51 Бр. 169 (2019)

  Рубрике и темати у овом броју су: 

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Словеначка књижевност после 1991. (I)  (приредила Варја Балжалорски Антић)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (I) (приредио Предраг Тодоровић)

  КОНТЕКСТИ : Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма (II) (приредила Биљана Андоновска)

  ПРЕПЛИТАЊА: Словенске књижевности и видео игре (II) (приредио Дејан Ајдачић)

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

 • Год. 52 Бр. 170 (2020)

  Рубрике и темати у овом броју су: 

  ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Словеначка књижевност после 1991. (II)  (приредила Варја Балжалорски Антић)

  НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Бекет и миграције (II) (приредио Предраг Тодоровић)

  КОНТЕКСТИ : Књижевност и економија (приредиo Владимир Гвозден)

  КЊИЖЕВНА ГРАЂА

  СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

  ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ