ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (I) (приредио Игор Перишић)

НАСЛEЂЕ МОДЕРНИЗМА: Жене (пре)уређују авангарду (I) (приредила Жарка Свирчев)

ПОВОДИ: Век Мицићевог Зенита (приредио Предраг Тодоровић)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

ПОЈМОВНИК

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2022-03-31

Књижевна грађа

Оцене и прикази