Од бележнице до романа: генеза Андрићеве „Госпођице“

Иво Андрић, Госпођица, Критичко издање дела Иве Андрића, коло IV, књ. 18. Приредио Милан Потребић. Београд: Задужбина Иве Андрића, 2020, 753 стр.

  • Nikola Marinković Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: научна критика, књижевност

Сажетак

Критичко издање дела канонских писаца показује степен озбиљности једне културе, док њихов изостанак може унети дисонантне тонове у њено саморазумевање јер је тешко говорити о књижевном канону у одсуству канонских верзија текста. Историја критичких издања у српској књижевности показује сву сложеност овог питања. Као комплексан научни и издавачки пројекат, критичко издање по правилу је резервисано само за најзначајније писце једне књижевности, али њихов редослед, време израде и степен рецепције неретко су зависни од фактора који немају везе с књижевнонаучним и текстолошким разлозима.

[...]

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази