Канонска биографија Жака Лакана

Élisabeth Roudinesco, Jacques Lacan: prikaz jednog života i istorija jednog sistema mišljenja, Prevele Jelena Stakić i Goran Bojović, Loznica: Karpos, 2020, 594 str.

  • Jovan Bukumira Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика, психоанализа, књижевност, Жак Лакан, Фројд

Сажетак

На српском језику коначно је доступна темељна интелектуална биографија Жака Лакана, коју потписује Елизабет Рудинеско. Ова књига, изворно објављена 1993. године као својеврстан наставак веома запажене двотомне Историје психоанализе у Француској, постала је у међувремену канонско штиво за све заинтересоване лакановце и њихове опоненте, упоредиво чак и са „званичном“ биографијом Сигмунда Фројда коју је током педесетих година прошлог века, у три дела, објавио Ернест Џонс. Домаћи читаоци већ су могли да упознају Елизабет Рудинеско као писца студије Породица у расулу и коауторку једног од најрелевантнијих Речника психоанализе. Њено широко хуманистичко образовање, с основама у студијама књижевности, богато терапеутско искуство, као и склоност историјском сагледавању феномена и личности о којима пише учинили су је незаобилазном ауторком на пољу психоаналитичких студија.

Објављено
2022-05-19
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази