Рубрике и темати у овом броју су: 

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Комичко у савременој српској књижевности (II) (приредио Игор Перишић)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Милан Милишић (II) (приредио Марко Аврамовић)

КОНТЕКСТИ : Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма (I) (припредила Биљана Андоновска)

ПРЕПЛИТАЊА: Словенске књижевности и видео игре (I) (приредио Дејан Ајдачић)

ПОЈМОВНИК

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2020-01-16

Појмовник