Непознати Волт Витман – два открића са страница америчке штампе 19. века

  • Bojana Aćamović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: америчка књижевност, америчка периодика, издаваштво, Волт Витман, Manly Health and Training, Life and Adventures of Jack Engle

Сажетак

У раду се разматрају појединости настанка, објављивања и недавног поновног проналажења две серије текстова чији је аутор Волт Витман. Реч је о серији новинских чланака Manly Health and Training (1858) и роману објављиваном у наставцима Life and Adventures of Jack Engle (1852), који су све до 2016. представљали заборављена, или прецизније речено, непозната Витманова дела. Будући да су се текстови првобитно појавили на страницама америчке штампе, осврнућемо се на улогу периодике и новинарства у Витмановом стваралаштву. Периодика и у данашње време има значајну улогу у представљању оваквих открића, што ће бити размотрено у посебном делу рада. Посебну пажњу посвећујемо околностима које су омогућиле проналажење непознатих Витманових текстова, као и променама које дигитализација грађе доноси у области хуманистике.

Референце

[Walt Whitman]. "Life and Adventures of Jack Engle: An Auto-Biography," ed. Zachary Turpin. Walt Whitman Quarterly Review 34 (2017), 262-357. Crossreff

Blalock, Stephanie, and Nicole Gray. Introduction to Walt Whitman's Short Fiction". The Walt Whitman Archive. Ed Folsom, Kenneth M. Price, eds. 2016. , pristupljeno 21. juna 2018.

Folsom, Ed and Kenneth M. Price, eds.

Kovačević, Miona. Nepoznati Vitman: književna senzacija predstojećeg Sajma knjiga. Blic, 25. 8. 2017.

Lalić, Ivan V. "Poezija Volta Vitmena". U Volt Vitmen, Vlati trave: izabrane pesme. Prevod Ivan V. Lalić. Beograd: BIGZ, 1974, 5-38.

McWilliams, James. "Before a Million Universes". Paris Review, May 22, 2017.

Noverr, Douglas A. "Journalism". A Companion to Walt Whitman. Donald D. Kummings, ed. Blackwell Publishing Ltd, 2006, 29-41. Crossreff

Schuessler, Jennifer. "In a Walt Whitman Novel, Lost for 165 Years, Clues to 'Leaves of Grass'". The New York Times, Feb. 20, 2017.

Srdić, Srđan. "… i mister Hajd (Volt Vitman: Život i pustolovine Džeka Engla)". Polja, časopis za književnost i teoriju, LXII, 507 (2017): 144-147.

Stacy, Jason. "Walt Whitman's Journalism". Walt Whitman Quarterly Review 34 (2017), 358-361. Crossreff

Terpin, Zakari. "Uvod u Život i pustolovine Džeka Engla VoltaVitmana". Volt Vitman. Život i pustolovine Džeka Engla: autobiografija: priča o Njujorku iz vremena sadašnjeg u kojoj će čitalac susresti neke poznate likove. Prevod Ivana Đurić-Paunović, Zoran Paunović. Beograd: Geopoetika, 2017, VII-L.

Traubel, Horace. With Walt Whitman in Camden. Vol. 1. 1906. The Walt Whitman Archive. Ed Folsom, Kenneth M. Price, eds., pristupljeno 21. juna 2018.

Turpin, Zachary. "Introduction to Walt Whitman᾽s ᾽Manly Health and Training᾽". Walt Whitman Quarterly Review 33 (2016), 147-183. Crossreff

Velsor, Mose (Walt Whitman). "Manly Health and Training, With Off-Hand Hints Toward Their Conditions," ed. Zachary Turpin. Walt Whitman Quarterly Review 33 (2016), 184-310. Crossreff

Vitman, Volt. Muški bukvar: o zdravlju, varenju, prostituciji i ostalim bitnim stvarima. Prevod Igor Stanojević. Beograd: Arete, 2017.

Vitman, Volt. Život i pustolovine Džeka Engla: autobiografija: priča o Njujorku iz vremena sadašnjeg u kojoj će čitalac susresti neke poznate likove. Prevod Ivana Đurić-Paunović, Zoran Paunović. Beograd: Geopoetika, 2017.

Whitman, Walt. "Sun-Down Papers". Long Island Democrat, Vol. 6, No. 22, 29 September 1840. Ed. Jason Stacy. The Walt Whitman Archive. Gen. eds. Ed Folsom and Kenneth M. Price, pristupljeno 19. jula 2018.

Whitman, Walt. Poetry and Prose. New York: The Library of America, 1996.

Објављено
2020-11-10
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти