Кад је Хјуз срео Попу

Зорица Ђерговић-Јоксимовић, Певања Вука и Вране, Београд: Геопоетика, 2016, 222 стр.

  • Bojana Aćamović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика, књижевност

Сажетак

Најновија монографија Зорице Ђерговић-Јоксимовић спада у ред оних студија које самим појављивањем доносе значајан помак у области књижевних истраживања. Ауторка се посветила теми која већ више деценија чека на темељнију обраду – узајамном прожимању поетика Теда Хјуза и Васка Попе, двају истакнутих модерних песника, као и запаженом Попином утицају на Хјузово дело. Кроз дванаест сликовито насловљених поглавља представљени су биографски и библиографски подаци који осветљавају околности настанка Попиних и Хјузових кључних збирки, као и преводна и креативна рецепција Попе у Енглеској и Хјуза у Југославији и Србији. Највећи део студије посвећен је помном разматрању и упоредној анализи конкретних поетичких елемената који повезују ова два песника и оних аспеката где се уочава одјек Попине поетике у Хјузовом делу.

Референце

Zorica Đergović-Joksimović, Pevanja Vuka i Vrane, Beograd: Geopoetika, 2016, 222 str.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази