ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Књижевне теорије XX века у српској књижевној критици (II) (приредио Игор Перишић)

ПОВОДИ: Педесет година истраживања периодике у Институту за књижевност и уметност (I) (приредила Јелена Милинковић)

ПРЕПЛИТАЊАФолклор НОБ-а: изазов постсоцијалистичке и постјугословенске хуманистике (III) (приредиле Смиљана Ђорђевић Белић и Јеленка Пандуревић)

КЊИЖЕВНА ГРАЂА

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ

Објављено: 2023-02-01

Књижевна грађа

Оцене и прикази