Идеја југословенства у Босанској вили (1885–1914)

  • Jovana Ostojić Београд
Кључне речи: Босанска вила, часопис као књижевни облик, дијалошка природа текстова, пансловенство, српство, југословенство

Сажетак

У овом раду биће приказана генеза идеје југословенства на примјеру књижевне продукције у часопису Босанска вила, током периода његовог излажења, од 1885. до 1914. Заснивајући своја теоријска полазишта на идејама о часопису као посебном књижевном облику и дијалошкој природи текстова, испитиваћемо начин на који се могу довести у везу различити спољни феномени и књижевне идеје, који стварају и посредују потенцијалне политичке и поетичке обрасце. Дијахронијски поглед на улогу Босанске виле у културном и политичком животу доводи до преиспитивања релевантности књижевноисторијских оцјена и с тим у вези ће се контекстуализација материјала из студија у овом раду проматрати у њиховом односу према тадашњој референтној стварности, указујући на могуће политичке импликације уредничке политике: од пансловенства, преко српства, па до југословенства.

Референце

Aliverić, Tuzlak. Vuku Stefanoviću Karadžiću; br. 18, 1897.

Aliverić, Tuzlak. Znam ja šta sam bio; br. 5, 1898.

Baba, Homi. Smeštanje kulture. Beogradski krug: Beograd, 2004.

Ćatić, Ćazim Musa. Oganj; br. 1, 1899.

Ćorović, Vladimir. Hrvati prema Balkanskom ratu; br. 6, 1913.

Dimitrijević, Jelena. Kroz guduru; br. 7, 1913.

Domjanić, Dragutin. 1912. br. 1-6, 1914.

Đuričković, Dejan. Bosanska vila (1885-1914). Svjetlost: Sarajevo, 1975.

Gajević, Dragomir. Jugoslovenstvo između stvarnosti i iluzije. Prosveta: Beograd, 1985.

Gavrilović, Andre. Slovencu; br. 1, 1892.

Iz slovenskog svijeta: Češka; br.1, 1885.

Iz slovenskog svijeta: Društvo Srpkinja Novosatkinja; br. 5, 1886

Jang, Robert Dž. S. Postkolonijalizam - sasvim kratak uvod. Službeni glasnik: Beograd. 2013

Jevtić, Borivoje. Nove generacije. Književnost Mlade Bosne II. Svjetlost: Sarajevo, 1965.

Kaluđerčić, Stevo. Švabo; br. 9, 1886.

Književne i kulturne bilješke: Behar; br. 11-12, 1901.

Književne i kulturne bilješke: Hrvati i novi t.zv. "hrvatski" pravopis; br. 3, 1893.

Književne i kulturne bilješke: Položaj Čeha: br.1, 1885.

Književne i kulturne bilješke: Slovenci uče srpski, br. 16, 1898.

Književne i kulturne bilješke: Srpski pjesnik Jovan Sudenčić, br. 16, 1891.

Književne i kulturne bilješke: Ukidanje bosanskog jezika; br. 21-22, 1907.

Ković, Miloš. Nacionalizam. Srbi 1903-1914: istorija ideja. CLIO: Beograd, 2015.

Lazarević, Branko. Narod, narodna poezija i rat; br. 1-6, 1914.

Listak iz književnosti: Neznanje ili otimačina, br.21, 1891.

Listak: Bošnjak; br. 23-24, 1896.

Lotman, Jurij. Kultura i eksplozija. Narodna knjiga: Beograd, 2004.

Mastilović, Draga. Između srpstva i jugoslovenstva. Filip Višnjić; Beograd, 2012.

Milošević, P. Južni Sloveni; br. 23-24, 1904.

Mitrinović, Dimitrije. Niz napomena; br. 19-20, 1909.

Mitrinović, Dimitrije. Za naš književni rad; br. 1-2, 1910.

Neruda, Jan. Stara pjesma: iz Balkanskih pjesama; br. 1-6, 1914.

Palavestra, Predrag. Istorija moderne srpske književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Poziv na pretplatu; br. 1, 15 str. 1885.

Radulović, Risto. Rat u uredništvu; br. 1-6, 1914.

Ratko sa Kosova. Biogradske svečanosti; br. 23-24, 1904.

Rimo-katolik. Simo Milutinović; br. 19-20, 1890.

Šećerov, Slavko. Narodno i kulturno jedinstvo; br. 9-10, 1910.

Solonjanin, Sulejman. Foča; br. 9, 1888.

Stanimirović, Vladimir. Veles; br. 22, 1913.

Stražičić, Antun. Duh latinstva; br. 11, 1890.

Stražičić, Antun. U raju sanjarije; br. 6, 1888.

Trajković, Borjanka. Nikola T. Kašiković: život i delo. Narodna biblioteka Srbije: Beograd, 2006.

Tresić-Pavčić, A. Na Dušanovu mostu; br. 5. 1913.

Tutnjević, Staniša. Časopis kao književni oblik. Institut za književnost i umjetnost: Beograd, 1997.

U podlisku ovdješnjih njemačkih novina Bosn. Post: br. 10, 1886.

Ujević, Augustin. Ispunjeni zavet; br. 1, 1913.

Vervaet, Stijn. (2010) Između hrvatstva, srpstva i panislamizma: književna periodika i izgradnja nacionalnog identiteta bosanskih muslimana uoči Prvog svetskog rata. Link (Pristup: 21. 01. 2019)

Vervaet, Stijn. Centar i periferija u Austro-Ugarskoj. Synopsis: Sarajevo, 2013.

Vervaet, Stijn.(2006) Bosanska vila i Dvojna monarhija. Književni program bosanskohercegovačkih Srba i kulturna politika Austrougarske. Link: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/baza/files/431/bosanska-vila.pdf (Pristup: 21. 01. 2019)

Објављено
2023-01-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози