Вишедеценијско есејистичко прегнуће Миодрага Павловића

(Ђорђе Деспић. Тумач и песма: есејистика Миодрага Павловића. Нови Сад: Академска књига, 2021, 396 стр.)

  • Katarina Pantović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: naučna kritika, srpska književnost, prikaz, Miodrag Pavlović, poezija

Сажетак

Крајем 2021. године објављена је студија Ђорђа Деспића о критичко-есејистичком опусу великог српског песника, есејисте, критичара и антологичара Миодрага Павловића (1928–2014) под називом Тумач и песма: есејистика Миодрага Павловића, која представља незнатно измењену докторску дисертацију проф. Деспића одбрањену 2013. Ова студија је у октобру 2022. године овенчана и наградом „Ђорђе Јовановић“ за најбољу монографску студију објављену у претходној години, те се може рећи да та чињеница особито препоручује посвећивање пажње овој студији. Овим делод Деспић наставља проучавање различитих аспеката стваралаштва Миодрага Павловића, започетог књигом Порекло песме (Агора, 2008) о потенцијалима интертекстуалности у поезији овог песника, што је представљало јединствену такву студију у дотадашњој српској науци о књижевности.

Објављено
2023-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази