Феминистичке студије периодике и авангарда

  • Žarka Svirčev Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: јужнословенска револуционарна авангарда, Надежда Петровић, Исидора Секулић, Мага Магазиновић, периодика, феминизам

Сажетак

Након прегледа досадашњих резултата дисциплинарног укрштања феминистичких студија периодике и студија авангарде у домаћим академским истраживањима, важност овог укрштања у раду показује се на примеру укључивања занемарене периодичне грађе у обликовањe наратива о авангарди југословенске револуционарне омладине. Истраживање часописа Босанска вила, као и информативно-политичке (Пијемонт) и женске штапе (Домаћица) до Првог светског рата с феминистичких позиција омогућава да се у наратив о првој јужнословенској авангарди укључи женско ауторство као његов конститутивни елемент. Ова теза аргументована је публицистичко-есејистичким текстовима, активистичким деловањем и уметничком праксом Надежде Петровић, Исидоре Секулић и Маге Магазиновић.

Референце

Andonovska, Biljana. "Avangardno jugoslovenstvo predratne omladine". Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Ur. Biljana Andonovska, Tomislav Brlek, Adrijana Vidić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021v. 11-26.

Andonovska, Biljana. "Mladobosanka: prevodilački i kritički rad Zdenke Marjanović u kontekstu mladobosanske književne avangarde". Književna istorija 176 (2022): 131-158.

Andonovska, Biljana. "Od nemila do nedraga: o predratnoj književnoj avangardi i posleratnoj jugoslovenskoj omladini". Prvi svetski rat i slovenske književnosti: zbornik radova. Ur. Stanislava Barać, Biljana Andonovska. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021b. 75-86.

Barać, Stanislava. "Feminističke studije periodike u Institutu za književnost i umetnost". Naučnice u društvu. Ur. Lada Stevanović, Mladena Prelić i Miroslava Lukić Krstanović. Beograd: Etnografski institut SANU, 2020. 283-291.

Barać, Stanislava. "Žena peva posle rata - da li je pažljivo slušaju?". En Garde 20/21. Ur. Branislav Dimitrijević. Beograd: Heinrich Böll Stiftung, Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2016. 52-59.

Barać, Stanislava. Feministička kontrajavnost: žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2015.

Bojović, Radivoje. Pariski atelje Nadežde Petrović. Čačak: Umetnička galerija Nadežda Petrović, 2019.

Bradić, Stevan. Nemogući zavičaj: režimi čulnosti u pesništvu Miloša Crnjanskog. Šabac: Fondacija "Stanislav Vinaver", 2020.

Folks, Džulija L. Moderna tela: Ples i američki modernizam od Marte Grejam do Alvina Ejlija, prevod Ivana Ašković, Clio, Beograd, 2008, str. 20.

Garonja Radovanac, Slavica. "Iz zaostavštine zemunske učiteljice Mare Kovačević-Bešlić (1880-1954)". Godišnjak grada Beograda XXXII (1985): 173-191.

Jović, Bojan. "Problem primitivizma u srpskoj književnoj periodici međuratnog razdoblja". Srpska avangarda u periodici. Ur. Vidosava Golubović, Staniša Tutnjević. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1996. 91-110.

Jovičić, Petrija. "Od "žene sa detetom" do "strankinje" - feministički projekat Nadežde Petrović". Glasnik Etnografskog instituta SANU 1 (2014): 147-151.

Koh, Magdalena. "Ima li pravo Konstantin Bruner?: rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić". Književnstvo 1, 1 (2011). Link

Kolarić, Ana. Periodika u feminističkoj učionici. Časopis Ženski pokret (1920-1938) i studije književnosti. Beograd: Fabrika knjiga, 2021.

Kolarić, Ana. Rod, modernost i emancipacija. Uredničke politike u časopisima Žena (1911-1914) i The Freewoman (1911-1912). Beograd: Fabrika knjiga, 2017.

Kostić, Larisa i Emilija Aćimović. Žena danas (1936-1940): bibliografija. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021. Link

Magazinović, Maga. "Ritmička gimnastika". Pijemont 2, 212 (3. 8. 1912): 1-2.

Magazinović, Maga. Moj život. Beograd: Clio, 2000.

Manojlović, Todor. "Isidora Sekulić: Saputnici". Bliže velikom suncu. Prir. Tihomir Savić i Luka Hajduković. Zrenjanin: Kulturno-prosvetna zajednica Zrenjanin, 1968. 185-189.

Matović, Vesna. "Vesnici avangarde u srpskoj periodici uoči Prvog svetskog rata". Srpska avangarda u periodici. Ur. Vidosava Golubović, Staniša Tutnjević. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1996. 69-84.

Milanović, Jasmina. Delfa Ivanić. Zaboravljene uspomene. Beograd: Evoluta, 2015.

Milinković, Jelena. "Feministička istraživanja i čitanja književnosti". Feministička teorija je za sve. Ur. Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Fakultet političkih nauka, 2018. 19-39.

Milinković, Jelena. "Feministička književna kritika u Ženskom pokretu". Ženski pokret (1920- 1938): zbornik radova. Ur. Jelena Milinković i Žarka Svirčev. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021. 457-480.

Milinković, Jelena. "Ženska književnost u prvoj seriji Srpskog književnog glasnika: bibliografska perspektiva". Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture: zbornik radova. Ur. Ana Ćosić-Vukić i Vesna Matović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014. 83-106.

Milinković, Jelena. Ženska književnost u časopisu Misao (1919-1937), odbranjena doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet, Beograd, 2015.

Palavestra, Predrag. Istorija moderne srpske književnosti. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Peković, Slobodanka. Časopisi po meri dostojanstvenog ženskinja. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021.

Petrović, Nadežda. "Sa Četvrte Jugoslovenske izložbe u Beogradu". Bosanska vila XXVII, 11-12, 13-14, 17-18, 19-20, 21-22 (1912): 178-181, 199-200, 249-251, 274-277, 299.

Poljak, Jovanka i Olivera Ivanova. Ženski pokret (1920-1938): bibliografija. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2019.

Sekulić, Isidora. "Ima li pravo Konstantin Bruner". Domaćica 9 (1911): 332-334.

Sekulić, Isidora. "Palanka". Domaćica 7 (1912): 347-348.

Stojanović Pantović, Bojana i Kristina Stevanović. "Kritičke kontroverze o feminizmu Isidore Sekulić". Srpska književna kritika i kulturna politika u drugoj polovini XX veka: tematsko-problemski zbornik. Ur. Milan Radulović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013. 67-89.

Stolić, Ana. Sestre Srpkinje: pojava pokreta za emancipaciju žena i feminizma u Kraljevini Srbiji. Beograd: Evoluta, 2015.

Svirčev, Žarka. "Od vidovdanskog bunta do Vidovdanskog ustava". Prvi svetski rat i slovenske književnosti: zbornik radova. Ur. Stanislava Barać i Biljana Andonovska. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2021. 275-288.

Svirčev, Žarka. "Urednice avangardnih časopisa". Književna istorija. 2021b.

Svirčev, Žarka. Avangardistkinje. Ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti. Beograd: Institut za književnost i umetnost; Šabac: Fondacija Stanislav Vinaver, 2018.

Todić, Milanka. "Voz, novooslobođeni krajevi i umetnički projekat Nadežde Petrović". Zbornik radova. Naučni skup posvećen Nadeždi Petrović (1873-1915). Ur. Jasna Jovanov. Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 2016. 86-98.

Vinaver, Stanislav. "Rastko Petrović, lelujav lik sa freske". Odbrana pesništva, Dela Stanislava Vinavera, knjiga 4. Prir. Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik-Zavod za udžbenike, 2012. 311-338.

Објављено
2023-01-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Поводи