Фолклор НОБ-а, Револуције и социјалистичке изградње на страницама Народног стваралаштва – Folklora

  • Danijela Petković Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: фолклор НОБ-а, Револуције и социјалистичке изградње, Народно стваралаштво – Folklor, Други светски рат, Душан Недељковић

Сажетак

Истраживање је усмерено на преглед прилога из различитих фолклористичких дисциплина о партизанском и радничком фолклору и грађе из НОБ-а, Револуције и послератне социјалистичке изградње, које је часопис Народно стваралаштво – Folklor редовно доносио за готово три деценије излажења. Утврђује се апсолутна претежност поетичких истраживања, аналогно доминацији поетског жанра, маркирају се главне тематске преокупације, правци истраживања, научни приступи и водеће идеје послератне фолклористике, у чијој је оријентацији пресудну улогу имао Душан Недељковић. Рад покушава да осветли идејни концепт гласила и да сагледа његову идеолошку, политичку и социо-културну улогу у контексту друштвених догађања у другој половини 20. века, као и да из данашњег угла, ослобођеног идеолошких и политичких стега, критички сагледа домете послератне фолклористике у овом часопису.

Референце

(Uredništvo). "II. Internationales Symposium zur Erforschung des Arbeiterliedes. Velenje (Jugoslawien) 12. - 14. IX. 1965. Resolution". Narodno stvaralaštvo - Folklor 17-19 (1966): 1429-1431.

Anić, Nikola. "Sa pesmom o drugu Titu u Narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji". Narodno stvaralaštvo - Folklor 74-76 (1980): 1-9.

Antonijević, Dragoslav, Darinka Zečević, Milica Ilijin i Radmila Petrović. "Dijalog sa prof. Dušanom Nedeljkovićem o njegovom dosadašnjem radu na polju etnoloških nauka i folkloristike". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 389-434.

Antonijević, Dragoslav. "Akademik Dušan Nedeljković". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1-4 (1984): 3-8.

Antonijević, Dragoslav. "Das charakteristische Repertoir eines Arbeitesängers epischer Volkslieder in Serben". Narodno stvaralaštvo - Folklor 17-19 (1966): 1345-1351.

Assmann, Jan. Kulturno pamćenje. Pismo, sjećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama. Zenica: Vrijeme, 2005.

Barišić, Ranko. "Štafeta omladine naroda i narodnosti Jugoslavije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 29-34.

Barjaktarović, Mirko. "Savremeni problemi etnologije Jugoslavije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 7 (1963): 527-531.

Bondžić, Dragomir. Beogradski univerzitet 1944-1952. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2004.

Bošković Stulli, Maja. "Kako je partizan Nidžo ubio kugu". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 331-333.

Bošković Stulli, Maja. "Narodna poezija naše oslobodilačke borbe kao problem savremenog folklornog stvaralaštva". Usmena književnost. Ur. Maja Bošković Stulli. Zagreb: Školska knjiga, 1971, 317-355.

Ćopić, Branko. "Kako smo propjevali. Revolucija i poezija". Narodno stvaralaštvo - Folklor 37-38 (1971): 1-5.

Čubelić, Tvrtko. "Partizanska narodna pjesma kao primjer angažirane poezije". Kultura i umjetnost u NOB-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Ur. Ivan Jelić, Dunja Rihtman-Auguštin i Vice Zaninović. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske. Izdavačko poduzeće "August Cesarec", 1975, 167-182.

Ćulibrk, Svetozar. "Sociološki problemi u naučnom delu profesora Nedeljkovića". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 11-13.

Cvetković, Srđan. "Broj i struktura optuženih domaćih ratnih zločinaca i kolaboracionista prema fondu Državne komisije i njena instrumentalizacija". Arhiv. Časopis Arhiva Srbije i Crne Gore 2 (2004): 81-96.

Dopuđa, Jelena. "Osvrt na problem klasifikacije narodnih igara". Narodno stvaralaštvo - Folklor 8 (1963): 632-635.

Đorđević Belić, Smiljana i Jelenka Pandurević. "Folklor Narodnooslobodilačke borbe (NOB-a): izazov postsocijalističke i postjugoslovenske humanistike". Književna istorija 53. 174 (2021): 163-185.

Đorđević Belić, Smiljana. Postfolklorna epska hronika: žanr na granici i granice žanra. Beograd: Čigoja štampa: Institut za književnost i umetnost, 2016.

Đorđević, Desanka. "Prijem akademika Dušana Nedeljkovića u njegovom rodnom mestu Isakovu na Dan ustanka". Narodno stvaralaštvo - Folklor 72-73 (1979): 86-89.

Fabijanić, Radmila. "Pripremanje VII međunarodnog kongresa antropologa i etnografa". Narodno stvaralaštvo - Folklor 3-4 (1962): 282-283.

Hrovatin, Radoslav. "Problemi istraživanja radničke pesme u Sloveniji". Narodno stvaralaštvo - Folklor 12 (1964): 908-913.

Hyart, Charles. "Notes sur une pesma moderne". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 49-53.

Ilijin, Milica. "Profesor Nedeljković i 'Narodno stvaralaštvo'". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 1-4.

Ilijin, Milica. "Radničko kolo". Narodno stvaralaštvo - Folklor 9-10 (1964): 658-661.

Ilijin, Milica. "Šetna kola". Narodno stvaralaštvo - Folklor 5 (1963): 355-359.

Jaćoski, Voislav. "Albanci Jugoslavije o Titu u svojoj narodnoj pesmi". Narodno stvaralaštvo - Folklor (1976/77): 31-41. CrossRef

Jaćoski, Voislav. "NOB i Tito u albanskoj narodnoj pesmi". Narodno stvaralaštvo - Folklor 46 (1973): 11-28.

Janjić, Jovan. "Prilog bibliografiji radova o narodnom stvaralaštvu revolucije i drugu Titu u njoj". Narodno stvaralaštvo - Folklor 57-64 (1976/77): 280-302.

Janjić, Jovan. "Prilog bibliografiji radova o narodnom stvaralaštvu revolucije i drugu Titu u njoj II". Narodno stvaralaštvo - Folklor 65 (1978): 94-99.

Janjić, Jovan. "Prilog bibliografiji radova o narodnom stvaralaštvu revolucije i drugu Titu u njoj III". Narodno stvaralaštvo - Folklor 71 (1979): 201-205.

Janković, Ljubica S. "Rad akademika Dušana Nedeljkovića u Etnografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 5-10.

Jovašević, Dragoljub. "Festival u užičkoj republici 1941". Narodno stvaralaštvo - Folklor 20 (1966): 1468-1470.

Jovašević, Dragoljub. "Susreti sa prof. Dušanom Nedeljkovićem u Ustanku 1941. i brizi o folkloru". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 48-50.

Karaklajić, Đorđe. "Anketna akcija Radio-Beograda o tradiciji pesama Revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 66-68 (1978): 113-118.

Karanović, Zoja i Tatjana Vujnović. "Srpska folkloristika u publikaciji Narodno stvaralaštvo - Folklor". Savremena srpska folkloristika I. Ur. Zoja Karanović i Jasmina Jokić. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013, 151-179.

Karovski, Lazo. "Izvori narodne pjesme o Titu". Narodno stvaralaštvo - Folklor 74-76 (1980): 26-30.

Karovski, Lazo. "Makedonskata narodna pesna za Tito". Narodno stvaralaštvo - Folklor 57-64 (1976/77): 9-16.

Karovski, Lazo. "XXV kongres na Sojuzat na združenijata na folkloristite na Jugoslavija". Narodno stvaralaštvo - Folklor 69-70 (1979): 64-67.

Kecman, Milorad. "Tragom tradicije pesama Revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 66-68 (1978): 119-125.

Kuljić, Todor. Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja, 2006.

Ljubinković, Nenad. "Staro i novo u oblikovanju epske legende o Titu". Narodno stvaralaštvo - Folklor 57-64 (1976/77): 17-30.

Martinovič, Niko. "Rabočaя pesnя i rabočiй folьklor v Юgoslavii". Narodno stvaralaštvo - Folklor 17-19 (1966): 1369-1380.

Martinović, Niko. "Radnički folklor Crne Gore". Narodno stvaralaštvo - Folklor 12 (1964): 891-898.

Mladenović, Olivera i Miodrag Stojanović. "Svečani skup folklorista Jugoslavije u čast akademika Dušana Nedeljkovića". Narodno stvaralaštvo - Folklor 72-73 (1979): 1-20.

Mladenović, Olivera. "Kolo kao osnovni oblik igre Južnih Slovena". Narodno stvaralaštvo - Folklor 7 (1963): 503-508.

Mladenović, Olivera. "Milica Ilijin". Narodno stvaralaštvo - Folklor 69-70 (1979): 61-64.

Mladenović, Olivera. "Profesor Dušan Nedeljković - glavni i odgovorni urednik časopisa 'Narodno stvaralaštvo'". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1-4 (1984): 19-26.

Mladenović, Olivera. "Scensko izvođenje partizanskih igara". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1 (1962): 21-26.

Mladenovski, Simo. "Tito vo makedonskata narodna poezija". Narodno stvaralaštvo - Folklor 46 (1973): 1-10.

Nazor, Ante. "Nekoliko napomena uz narodnu poeziju NOR-a". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 129-135.

Nazor, Ante. "O razvitku folklora u radničkim sredinama Hrvatske". Narodno stvaralaštvo - Folklor 12 (1964): 899-907.

Nazor, Ante. "O stvaraocima naših narodnih revolucionarnih pjesama". Narodno stvaralaštvo - Folklor 3-4 (1962): 204-208.

Nedeljković, Dušan i Milica Ilijin. "Zaključci simpozijuma o radničkom folkloru". Narodno stvaralaštvo - Folklor 12 (1964): 949-950.

Nedeljković, Dušan. "Dinamička struktura preporoda savremenog narodnog stvaralaštva naroda Jugoslavije sa naročitim obzirom na ulogu i značaj radničkog folklora". Narodno stvaralaštvo - Folklor 7 (1963v): 494-502.

Nedeljković, Dušan. "Još jedan od izvora i puteva nastanka partizanske pesme 'Krajinski smo mladi partizani'". Narodno stvaralaštvo - Folklor 20 (1966): 1444-1455.

Nedeljković, Dušan. "Narodni pesnik o drugu Titu". Narodno stvaralaštvo - Folklor 57-64 (1976/77): 1-8.

Nedeljković, Dušan. "Pesme manifesti u narodnom stvaralaštvu i poeziji naše revolucije i najviše moralne vrednosti i kategorički imperativi našeg vremena". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 1-12. CrossRef

Nedeljković, Dušan. "Pojava, karakter i smisao Titove štafete - štafete mladosti". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 35-40. CrossRef

Nedeljković, Dušan. "Poligenetski karakter stvaralačkog preobražaja narodnih pesama revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 37-38 (1971): 16-28. CrossRef

Nedeljković, Dušan. "Prilog proučavanju zakonitosti razvitka našeg narodnog pevanja u periodu narodne revolucije, oslobodilačkog rata i izgradnje socijalizma Jugoslavije". Zbornik radova Etnografskog instituta 68. 3 (1960): 39-167.

Nedeljković, Dušan. "Problem narodnog stvaralaštva danas". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1 (1962): 1-4.

Nedeljković, Dušan. "Problemi razvitka današnjeg radničkog folklora". Narodno stvaralaštvo - Folklor 12 (1964): 869-890.

Nedeljković, Dušan. "Prva etapa prelaženja kolektivnog u individualno i obratno u narodnom stvaralaštvu i kriterijum ovog prelaženja". Narodno stvaralaštvo - Folklor 2 (1962a): 98-108.

Nedeljković, Dušan. "Treća etapa prelaženja kolektivnog u individualno i obratno u narodnom stvaralaštvu i kriterijum ovog prelaženja". Narodno stvaralaštvo - Folklor 5 (1963a): 328-343.

Nedeljković, Dušan. "Vasil Hadžimanov". Narodno stvaralaštvo - Folklor 35-36 (1970): 172-187.

Nedeljković, Dušan. "Zakonita naprednost naše narodne pesme". Narodno stvaralaštvo - Folklor 6 (1963b): 408-412.

Nedeljković, Dušan: "Druga etapa prelaženja kolektivnog u individualno i obratno u narodnom stvaralaštvu i kriterijum ovog prelaženja". Narodno stvaralaštvo - Folklor 3-4 (1962b): 186-197.

Nikolić, Ilija. "Narodno pevanje u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (1941-1945)". Narodno stvaralaštvo - Folklor 53-56 (1975): 16-36.

Nikolić-Stojančević, Vidosava. "Ilindenska epopeja i naša narodna pesma oslobodilačke borbe i revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 26-27 (1968): 133-152.

Orović, Savo. "Dve epske narodne pesme oslobodilačkog rata". Narodno stvaralaštvo - Folklor 2 (1962): 93-97.

Pandurević, Jelenka i Saša Knežević. "Istruli mi dunja u fioci. Usmenopoetsko nasljeđe i karika koja nedostaje". Savremena srpska folkloristika VI. Ur. Danijela Petković i Boško Suvajdžić. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Centar za kulturu "Vuk Karadžić" u Loznici, 2019, 97-120.

Petrović, Radmila. "IX kongres Saveza udruženja folklorista Jugoslavije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 5 (1963): 372-375.

Plana, Šefćet. "Tito i revolucija u albanskom narodnom pevanju". Narodno stvaralaštvo - Folklor 74-76 (1980): 10-25.

Podvornik, Sonja. "O daljem razvitku 'Kosovke devojke'". Narodno stvaralaštvo - Folklor 57-64 (1976/77): 155-160. CrossRef

Popović Nikolić, Danijela i Snežana Božić. "Reč Kompartije u partizanskoj epskoj hronici". Književna istorija 53. 174 (2021): 207-229.

Prvulović, Borislav. "Novi narodni običaji u niškom kraju". Narodno stvaralaštvo - Folklor 65 (1978): 12-21.

Putilov, Boris. "Dorogoй i mnogouvažaemый akademik, professor, doktor Dušan Nedelьkovič!". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 15-18.

Radišić, Đorđe. "'Buna protiv dahija' i 'vrabac' u Užicu". Narodno stvaralaštvo - Folklor 37-38 (1971): 36-41. CrossRef

Radovanović, Miljana i Dragoslav Antonijević. "Folkloristika Jugoslavije u rešavanju problema savremenog folklora Jugoslavije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 7 (1963): 531-538.

Rihtman-Auguštin, Dunja. "Folklor kao komunikacija u NOB-u". Kultura i umjetnost u NOB-u i socijalističkoj revoluciji u Hrvatskoj. Ur. Ivan Jelić, Dunja Rihtman-Auguštin i Vice Zaninović. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske: Izdavačko poduzeće "August Cesarec", 1975, 151-165.

Rodić, Milivoj. "Humoristične i satirične pjesme iz Narodnooslobodilačke borbe". Narodno stvaralaštvo - Folklor 2-4 (1983): 83-88.

Rodić, Milivoj. "Narodne pjesme o doktoru Mladenu Stojanoviću, 'čovjeku kakvi će ljudi tek biti'". Narodno stvaralaštvo - Folklor 69-70 (1979): 22-31. CrossRef

Rodić, Milivoj. "O tipologiji partizanskih narodnih pjesama". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1-4 (1984): 49-55.

Rodić, Milivoj. "Tomo K. Đukić - narodni pjesnik revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 41-47.

Stanonik, Marija. "Inverzija Matijaževega mita u himniko tovarišu Josipu Brozu - Titu". Narodno stvaralaštvo - Folklor 74-76 (1980): 31-36.

Stanonik, Marija. "Vbeseditev motivov o tovarišuTitu u neznanem slovenskem NOB pesništvu 1941-1945". Narodno stvaralaštvo - Folklor 69-70 (1979): 3-15.

Stepanović, Živadin. "Godišnji običaji nekad i sad u Gornjoj Sabanti". Narodno stvaralaštvo - Folklor 71 (1979): 131-144.

Trebješanin, Radoš. "Oblici dečjeg narodnog stvaralaštva Narodnooslobodilačke borbe i Revolucije Jablanice i Puste Reke". Narodno stvaralaštvo - Folklor 29-32 (1969): 137-147.

Vlahović, Breda. "Prilog proučavanju vatre u običajima u Sloveniji danas". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 27-28.

Vlahović, Petar. "Doprinos dr Nika Simova Martinovića proučavanju našeg narodnog stvaralaštva". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1 (1983): 1-29.

Vlahović, Petar. "Tri antitužbalice narodne poezije oslobodilačkog rata". Narodno stvaralaštvo - Folklor 3-4 (1962): 209-212.

Vlahović, Petar. "Uz naučno delo akademika Dušana Nedeljkovića". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1-4 (1984): 9-18.

Vlahović, Petar. "Vatra i štafeta u jugozapadnoj Srbiji i severoistočnoj Crnoj Gori". Narodno stvaralaštvo - Folklor 78-80 (1981): 22-26.

Vojvodić Baić, Boja. "Kako su u Lici nastajale narodne pjesme revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 37-38 (1971): 6-15.

Vučinić Varga, Dara. "Radnički folklor 'Trepče'". Narodno stvaralaštvo - Folklor 72-73 (1979): 32-35.

Vučinić Varga, Dara. "Srpska narodna pesma Kosovske Mitrovice o socijalnoj revoluciji". Narodno stvaralaštvo - Folklor 66-68 (1978): 37-43.

Vukosavlev, Sava. "Massovaя rabočaя pesnя v Serbii". Narodno stvaralaštvo - Folklor 17-19 (1966): 1352-1355.

Žganec, Viktor. "Folklor sela i grada". Narodno stvaralaštvo - Folklor 1 (1962): 5-8.

Žirmunskiй, Viktor M. Эpičeskoe tvoričestvo slavяnskih narodov i problemы sravnitelьnoga izučeniя эposa. Moskva: Izdatelьstvo Akademii nauk SSSR, 1958.

Zlatanović, Momčilo. "Folklorni ansambl pamučnog kombinata u Vranju". Narodno stvaralaštvo - Folklor 72-73 (1979): 36-40.

Zlatanović, Momčilo. "Neka pitanja zakonitosti razvitka savremenog narodnog stvaralaštva". Narodno stvaralaštvo - Folklor 65 (1978): 22-31. CrossRef

Zlatanović, Momčilo. "Vranjske narodne pesme oslobodilačkog rata i Revolucije". Narodno stvaralaštvo - Folklor 53-56 (1975): 37-45. CrossRef

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Преплитања