Косовско опредељење као поетска, духовна и национална вертикала

Бошко Сувајџић. Кључ од Косова, књ. 207. Београд: Албатрос Плус, 2021, 494 стр.

  • Danijela Petković Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

Када су 1921. године Станислав Винавер и Тодор Манојловић покренули Библиотеку „Албатрос“, имали су визију да њене странице испуне „дела интуиције, било песничке, било мислилачке“, у којима ће се испољавати „цео човек и цела душа“, изразом који искључује две крајности – на једној страни пуку забаву, а на другој строгу дидактику. После дугог низа од преко две стотине значајних наслова, издавачка кућа „Албатрос Плус“ обележила је 100 година од покретања поменуте едиције управо како доликује – објављивањем монографије Кључ од Косова Бошка Сувајџића, које је Министарства културе и информисања Републике Србије препознало као капитално дело у области културе. Ова истовремено и „песничка“ и „мислилачка“ књига из различитих углова сагледава и откључава „целу душу“ народа – косовску парадигму српског националног бића. Бошко Сувајџић је представља као дијахронијску вертикалу, идентитетски стуб ослонац, српски axis mundi, који се пружа од митских и легендарних исходишта поимања Косовске битке, кроз фолклористичке представе о овом догађају, преко књижевноуметничких варирања идеје, до социо-политичких и етнопсихолошких интерпретација „косовског националног опредељења“.

Референце

Boško Suvajdžić, Ključ od Kosova, knj. 207, Beograd: Albatros Plus, 2021, 494 str.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази