Извођење Бекетових дела у различитим медијима у Србији

  • Predrag Todorović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: Бекет, Србија, Београд, позориште, Чекајући Годоа, медији, радио, телевизија, билингвизам, духовне миграције

Сажетак

У веома богатој „љубавној причи“ између Бекетовог дела и српске публике, постојали су неки неизбежни преломни тренуци. Још од првог превода драме Чекајући Годоа 1953. па све до данас, Бекет је био извођен не само на позоришним сценама (чувена илегална представа Годоа у Београду 1954), већ такође и на Радио Београду (Сви који падају 1961) и Телевизији Београд. Његовом радио драмом Речи и музика почело је емитовање Трећег програма Радио Београда 1965. Нажалост, не постоје видео записи емитованог телевизијског програма из шездесетих година, тако да се прво поуздано Бекетово појављивање у овом медију може сместити у седамдесете. Заједно са његовим књигама преведеним на српски језик (романи, приче, драме, песме, есеји), можемо рећи да су Бекетове углавном духовне „миграције“ у друге културе (углавном, јер он је био наш гост 1958. године, кад је у Београду и Југославији провео неколико недеља свог одмора) биле изузетно успешне у случају Србије. Будући да је он сам био добровољни мигрант из једне културе у другу и из једног језика у други, и да је од аутсајдера постао светски славан писац, Бекету је свакако било познато мигрантско искуство бивања сиромашним и непознатим. Та осећања дала су његовом делу универзалну поруку која се може разумети широм света много лакше но што се на прво читање или гледање то да наслутити. У нашем раду, стога, ми ћемо покушати да опишемо Бекетове преображаје у различитим медијима у Србији, и да пратимо његов успон у нашој култури током свих тих деценија.

Референце

Bir, En. (2003), "Beketova dvojezičnost", Beograd, txt, 1-2,: 42-48.

Ćirilov, Jovan. (1986), "Godo", NIN, Belgrade, April 27.

Konstantinović, Radomir. (2000), Beket prijatelj, Beograd: Otkrovenje.

Pašić, Feliks. (1999), Kako smo čekali Godoa kad su cvetale tikve, Beograd: Bepar Press.

Todorović, Predrag. (2011), "Godot in Belgrade", The Beckett Circle, Fall 2011, Vol. 34, No.2, 8-9.

Todorović, Predrag. (2013), "Bilingvizam ili dvojezičnost", in Pojmovnik uporedne književnosti, Beograd: IKUM, 261-293.

Todorović, Predrag. (2014), "Beckett in Belgrade", in S. Gontarski (ed.), The Edinburgh Companion to Samuel Beckett and the Arts. Edinburgh: Edinburgh University Press, 453-464.

Ugrinov, Pavle. (1990), Tople pedesete, Beograd: Nolit.

Објављено
2020-10-08
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма