Поводом повода

  • Jelena Milinković Институт за књижевност и уметност, Београд

Сажетак

У претходном (177) и овом (178) броју Књижевне историје објављена је група текстова окупљена под јединственим наднасловом Педесет година истраживања периодике у Институту за књижевност и уметност. Реч је о пригодном јубилеју (1971–2021) који нам се учинио као добра и драгоцена прилика да резимирамо досадашњи рад на пољу студија периодике у оквиру Института за књижевност и уметност и илуструјемо део актуелних истраживачких фокуса на одељењу Периодика у историји српске књижевности и културе. За оснивачку годину пројекта/одељења узета је 1971. кад је завршено његово формирање: Александар Петров је те године званично постао руководилац групе истраживача фокусираних на проучавање часописа и тиме је започет рад пројекта Историја српске књижевне периодике у његовом пуном капацитету. Почетни пројекат ће током деценија проћи кроз различите структурне, кадровске и методолошке промене, мењаће се његов организациони оквир (пројекат/одељење), биће различито именован, смењиваће се фокуси истраживања, али ће константно и упорно истрајавати на свом централном истраживачком предмету, односно научном пољу, на проучавању часописа/студијама периодике. Постојање истраживачке лабораторије за часописе у непрекидном трајању од педесет година представља раритет у европској науци.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Поводи