Вавилон Берлин и Сенке над Балканом – две „тврдо куване“ историјске драме

  • Bojana Aćamović Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: телевизијске серије, криминалистички жанр, детективски роман, Вавилон Берлин, Сенке над Балканом

Сажетак

У раду су анализиране серије Вавилон Берлин (Тиквер, Фон Борис, Хандлегтен, 2017; прве две сезоне) и Сенке над Балканом (Бјелогрлић, 2017; прва сезона) као остварења у којима се жанр историјске драме укршта с елементима неоноара и полицијских серија на заједничком темељу књижевног жанра „тврдо куваних“ криминалистичких романа. Полазећи од премиса о интермедијалним везама књижевности и телевизијских серија (Winckler, Huertas-Martin), анализу теоријски заснивамо на студијама о детективској прози, пре свега жанру америчког криминалистичког романа означеног као hardboiled. Посебна пажња посвећена је ликовима истражитеља (овде полицијских инспектора) и начину на који њихова карактеризација одражава преплитање њиховог професионалног ангажмана на расветљавању злочина, историјских околности у којима се налазе (крај 1920-их) и њихових личних ставова. Како је друштвени контекст једна од кључних тема ових серија, и ликови истражитеља очекивано добијају нову димензију у односу на класичне детективе из „тврдо куваних“ крими-романа – у фокусу није само расветљавање конкретног злочина већ и начин на који полицијски инспектори балансирају између тежње за задовољењем правде, односно очувањем личног интегритета, и лојалности служби и државним институцијама.

Референце

Anderson, Ariston. "Rome Film Fest: Tom Tykwer on What's Next for 'Babylon Berlin'". The Hollywood Reporter, Nov. 5, 2017, Link (9. 11. 2022)

Babylon Berlin (Staffel 1-2). Tom, Тykwer, Achim von Borries, Henk Handloegten, X Filme Creative Pool, 2017.

Bajić, Đorđe. "Danica Pajović o nastanku scenarija za televizijsku seriju 'Senke Balkana': 'Nije život jedan žanr', Filmski centar Srbije 4. 7. 2016. Link (15. 11. 2022)

Beier, Lars-Olav. "Schluss mit Pappmaché-Retro-Nostalgie!". Der Spiegel 12. 10. 2017,

Blank, Juliane. "Berlin, Capital of Serial Adaptation. Exploring and Expanding a Political Storyworld in Babylon Berlin". Interfaces [online] 47 (2022). CrossRef

Chandler, Raymond. "The Simple Art of Murder: An Essay". The Simple Art of Murder. New York: Random House, 1988, 1-18.

Daković, Nevena. "Belgrade between the Wars: Imperial Shadows on the Screen". European Review 28 (1), 2019, 90-101. CrossRef

Даковић, Невена, Александра Миловановић. "Мека моћ Балкана. Мека моћ ТВ серија: Сенке над Балканом". Култура 173 (2021), 83-95. CrossRef

Däwes, Birgit. "Transgressive Television: Preliminary Thoughts". Transgressive Television: Politics and Crime in 21st-Century American TV Series, Birgit Däwes, Alexandra Ganser, Nicole Poppenhagen (eds.). Heidelberg: Universitätsverlag, 2015, 17-31.

Fiske, John, John Hartley. Reading Television. London, New York: Routledge, 1996.

Fiske, John. Television Culture. London, New York: Routledge, 1987.

Fuechtner, Veronika, Paul Lerner. Babylon Berlin: Media, Spectacle, and History. Central European History, 53(4), 2020, 835-854. CrossRef

Hall, Sara F. "Babylon Berlin: Pastiching Weimar Cinema". Communications 44(3), 2019, 304-322. CrossRef

Kuk, Dejvid A. Istorija filma I. Beograd: Clio, 2018.

Landrum, Larry. American Mystery and Detective Novels: A Reference Guide. Westport, CT: Greenwood Press, 1999.

Linkis, Sara Tanderup. "Literary Remediations of Contemporary Television Series: From The Familiar to Storytel Originals". Television Series as Literature, Reto Winckler, Víctor Huertas-Martín (eds.). Singapore: Palgrave Macmillan, 2021, 109-127. CrossRef

McCann, Sean, "The hard-boiled novel," The Cambridge Companion to American Crime Fiction, Catherine Ross Nickerson (ed.). New York: CUP, 2010, 42-57. CrossRef

Mueller, Eddy Von. "The police procedural in literature and on television". The Cambridge Companion to American Crime Fiction. Catherine Ross Nickerson (ed.). New York: CUP, 2010, 96-109. CrossRef

Nedeljković, Miša. Američki noar film. Beograd: Hinaki, 2006.

Renner, Karen J. "'As Literature' Approaches and the Academic Canonization of Television Studies". Television Series as Literature, Reto Winckler, Víctor Huertas-Martín (eds.). Singapore: Palgrave Macmillan, 2021, 19-36. CrossRef

Shaw, Caitlin. "To the Truth, to the Light: Genericity and Historicity in Babylon Berlin". Journal of Popular Film and Television 50 (1), 2022, 24-39. CrossRef

Сенке над Балканом (сезона 1). Драган Бјелогрлић, Cobra film, 2017.

Soltau, Noah. "'Zu Asche, zu Staub': Netflix Acquisitions and the Aesthetics and Politics of Cultural Unrest in Babylon Berlin. The Journal of Popular Culture 54 (4), 2021, 728-749. CrossRef

Švarm, Filip. "Senke su i dalje tu, ali bar maske padaju. Intervju - Dragan Bjelogrlić". Vreme br. 1512-1513 26. 12. 2019. Link (15. 11. 2022)

Watson, Fay. "Babylon Berlin season 4 release date: Will there be another series? Creator drops update". Express May 5, 2020. Link (17. 11. 2022)

Winckler, Reto, Víctor Huertas-Martín. "Introduction: Considering Television Series as Literature". Television Series as Literature, Reto Winckler, Víctor Huertas-Martín (eds.). Singapore: Palgrave Macmillan, 2021, 1-16. CrossRef

Zelenović, Ksenija. Neonoir u savremenoj holivudskoj produkciji: načela obnove klasičnog noira. Beograd: Filmski centar Srbije, 2012.

Објављено
2023-10-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма