Дигитализација у служби дисеминације научних публикација у хуманистичким и друштвеним наукама у Србији

Емпиријски налази

  • Jelena Banović Институт економских наука, Београд
  • Aleksandra Bradić-Martinović Институт економских наука, Београд
Кључне речи: дигитални репозиторијуми, друштвене науке, хуманистичке науке

Сажетак

Трансформација дигиталних технологија довела је до мењања начина дисеминације научних резултата. С напретком Интернета, јавиле су се и врло изражене потребе научних радника за местом у дигиталном свету које ће окупљати различите дигиталне материјале и које ће омогућити ваљану размену идеја, мишљења и повезивање истраживача из истих или сличних области деловања. Први дигитални архиви, односно дигитални репозиторијуми, јављају се још 1991.године, а у годинама које долазе након ње, експанзија ових система напредује у складу са развојем различитих софтверских решења. У овом раду, представљени су резултати истраживања Дигитализација научних резултата у друштвеним и хуманистичким наукама, које је спроведено уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Циљ рада је да се утврди ниво навика и преференција истраживача из друштвених и хуманистичких наука у употреби дигиталних репозиторијума са територије Републике Србије.

Референце

Björk, Bo-Christer. "Gold, green, and black open access". Learned Publishing, 30.2 (2017): 173-175. Crossreff

Bradić-Martinović, Aleksandra, Banović, Jelena. "Assessment of Digital Skills in Serbia with Focus on Gender Gap". Journal of Women's Entrepreneurship and Education 1-2 (2018): 54-67. Crossreff

Creaser, Claire, Jenny, Fry, Helen, Greenwood, Charles, Oppenheim, Steve, Probets, Valérie, Spezi, Sonya, White. "Authors' Awareness and Attitudes Toward Open Access Repositories". New Review of Academic Librarianship, 16:S (2010): 145-161. Crossreff

Davis, M. Philip, Matthew, J. L. Conollay. "Institutional repositories: evaluating the non-use of Cornell University's installation of DSpace". D-Lib Magazine, 13.3-4 (2007).

Dhanavandan, Sadagopan, Mottaiya, Chettiar, Tamizhchelvan. "A Critical Study on Attitudes and Awareness of Institutional Repositories and Open Access Publishing". Journal of Information Science Theory and Practice, 1.4 (2013): 67-75. Crossreff

Esoswo Francisca Ogbomo, Bibian a Obiageli Muokebe. "Institutional Repositories, as Emerging Initiative in Nigerian University Libraries". Information and Knowledge Management, 5.1 (2015): 1-9.

European Commission. Open Innovation, Open Science, Open to the World. 2016 Crossreff

Feinberg Stephen E. (1994) "Sharing Statistical Data in the Biomedical and Health Sciences - Ethical, Institutional, Legal and Professional Dimensions" Annual Review of Public Health, 15. (1994): 1-18 Crossreff

Feria Wirba Singeh, A. Abrizah and Noor Harun Abdul Karim. "What inhibits authors to self-archive in Open Access repositories? A Malaysian case". Information Development, 29.1 (2013): 24-35. Crossreff

Filipi Matutinović, Stela Naučne informacije u Srbiji: protok, dostupnost, vrednovanje. Beograd: Srpsko biološko društvo, Biološki fakultet; Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"; Narodna biblioteka Srbije, 2014.

Gibbons, Susan. Making the Repository a Success with your Academic Staff.. Rochester, NY: University of Rochester, 2006.

Ginsparg, Paul. ArXiv at 20.

Halder, Sambhu, Nathi Suvra, Chandra. "Users' Attitudes Towards Institutional Repository in Jadavpur University: A Critical Study". International Journal of Management and Sustainability, 1.2 (2012): 45-52. Crossreff

Khan, Bairam, Amit Kumar, Das. "An Assessment on Present Situation of Institutional Digital Repositories in India: A Study". 6th Convention PLANNER - 2008, Nagaland University, Nagaland, November 06-07, 2008.

Kim, Jihyun. "Motivations of Faculty Self-archiving in Institutional Repositories" The Journal of Academic Librarianship, 37.3 (2011): 246-254. Crossreff

Lawal, Ibironke. "Scholarly Communication: The Use and Non-Use of E-Print Archives for the Dissemination of Scientific Information". Issues in Science and Technology Librarianship 36 (2002).

Licklider, JCR. Libraries of the Future. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1965.

Lynch, Clifford A. "Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age". A Bimonthly report on Research Library Issues and Actions (2003): 1-7

Manjunatha, K., Thandavamoorthy K. "A study on researchers' attitude towards depositing in institutional repositories of universities in Karnataka (India)". International Journal of Library and Information Science 3.6 (2011): 107-115.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. (2018). Platforma za otvorenu nauku

Narayan, Bhuva, Luca, Edward J., Tiffen, Belinda, England, Ashley, Booth, Mal, Boateng, Henry. "Scholarly Communication Practices in Humanities and Social Sciences: A Study of Researchers' Attitudes and Awareness of Open Access". Open Information Science. (2018): 168-189 Crossreff

OpenDOAR.

Pinfield, Stephen, Slater, Jeninifer, Bath, Peter A., Hubbard, Bill, Millington, Peter, Anders, Jane H. S., Hussain, Azhar. "Open-access Repositories Worldwide, 2005-2012: past growth, current characteristics, and future possibilities". Journal of the Association for Information Science and Technology 65.12 (2014): 2404-2412. Crossreff

Rowlands, Ian, David, Nicholas. "New Journal Publishing Models - An international survey of senior researchers". A CIBER report for the Publishers Association and the International Association of STM Publishers. (2005).

Smederevac, Snežana, Pajić, Dejan, Radovanović, Sanja, Ghilezan, Silvia, Čolović, Petar, Milosavljević, Branko. Otvorena nauka: praksa i perspektive. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 2020.

Wani, Zahid Ashraf, Gul, Sumeer, Rah, Javeed Ahmad. "Open Access Repositories: A Global Perspective with an Emphasis on Asia". Chinese Librarianship: An International Electronic Journal 29. (2009): 1-13

Ware, Mark. "Institutional repositories and scholarly publishing". Learned Publishing, 15. (2004). 115-124. Crossreff

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози