Тин Ујевић

А(тра)кција Ујевић: авангарда, ангажман и револуција у делу Тина Ујевића: зборник радова. Бојан Јовић, Бојан Чолак (ур.). Београд: Институт за књижевност и уметност, 2022, 378 стр.

  • Uroš Z. Đurković Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

Сажетак

Реткост је да зборник научних радова испуњава и највише академске стандарде и да је истовремено приступачан, односно отворен за сусрет са широким кругом знатижељних читалаца. Ту, међутим, прожимања тек почињу, тако да се с пуним правом може тврдити да је А(тра)кција Ујевић утемељена на вишеструким сусретима: између српских (Институт за књижевност и уметност у Београду) и хрватских проучавалаца књижевности (Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу), односно српске и хрватске књижевне сцене, затим, између поетике и политике, поезије и прозе, јавног и приватног, историје рецепције и савремених читања, запада и истока, модернизма и авангарде, али чак и између различитих могућности геопоетичких, екокритичких, па и неантропоцентричних погледа на Ујевићево дело.

Референце

A(tra)kcija Ujević: avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića: zbornik radova. Bojan Jović, Bojan Čolak (ur.). Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2022, 378 str.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази