Руска авангарда: од бунта до апсолута

Корнелија Ичин. Бука руске авангарде. Нови Сад: Матица српска, 2022, 407 стр.

  • Olivera Žižović Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Сажетак

Пророчке речи Наталије Гончарове из 1913. године: „Убеђена сам да савремена руска уметност иде таквим темпом и достиже такву висину да ће у блиској будућности играти водећу улогу у свету […] И није далеко време, када ће Запад учити од нас“ (Н. Гончарова 1913: 27, наведено према Ичин 2022: 173), показале су се тачним не само кад је у питању руска авангардна уметност и њен утицај на Западу већ и кад је посреди научно истраживање и покушај разумевања феномена руске авангарде. Познато је, наиме, да су руски формалисти, иницијално заинтересовани за поезију футуриста, сопствену књижевну теорију изградили на изучавању стваралаштва руских авангардних уметника, на основу чега су формулисали и опште принципе проучавања уметности који су уграђени у саме темеље двадесетовековних изучавања књижевности, а без којих је наука о књижевности незамислива.

Референце

Kornelija Ičin. Buka ruske avangarde. Novi Sad: Matica srpska, 2022, 407 str.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази