Културне везе социјалистичке Југославије с Италијом: Силвио Д’амико и међународна сарадња на остварењу културног пројекта Еnciclopedia dello spettacolo

  • Milica Tamburić самостални истраживач
Кључне речи: Силвио Д’Амико, Архив Југославије, енциклопедија, позориште, култура, сарадња

Сажетак

У Архиву Југославије постоје бројни фондови и збирке у којима се чувају различита документа која сведоче о поверљивим односима Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ) са земљама Западне Европе. У фасцикли посвећеној поверљивим односима Италије и ФНРЈ налазе се драгоцени подаци о послератној сарадњи двеју земаља на културном пројекту од међународног значаја – прикупљању и организовању грађе за Enciclopedia dello spettacolo италијанског драматурга Силвија Д’Амика. Израда енциклопедије, замишљене као ризница података о ауторским и фолклорним сценским уметничким облицима земаља читавог света, захтевала је много труда и ангажман великог броја стручњака из различитих области уметности, те тако и стручњака из бивших југословенских држава. На основу постојеће архивске грађе покушали смо да реконструишемо ток сарадње италијанских и југословенских званичника на прикупљању и организовању грађе за енциклопедију, а анализом појединих одредница енциклопедије, чији се примерци налазе у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, покушали смо да предочимо културни и историјски значај самог пројекта, као и да овдашњу публику упознамо с ликом и делом Силвија Д’Амика, који се несебично залагао за позоришну уметност.

Референце

"d'Amico, Silvio." Dizionario biografico degli Italiani. Link

Academia Silvio D'Amico. Link

Arhiv Jugoslavije, Fond Saveta za nauku i kulturu Vlade FNRJ (317)

Arhivska građa, Arhiv Jugoslavije. Link

Čale, Frano. Na mostu Talija. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, 1979.

Di Tizio, Raffaella. "Complessità di Silvio D'Amico". Teatro e storia: Fantasmi e fascismo (Dossier: Teatri nel fascismo. Sette storie utili) a. XXXI, n. 38 (2017): 164-178.

Dizionario-Biografico, Link

Enciclopedia dello spettacolo (I i II tom). Roma: Le maschere, 1954-1968.

Hofman, Ivan. Inventar, sumarno-analitički, AJ 317, Savet za nauku i kulturu Vlade FNRJ 1950-1953 (1945-1953). Beograd: Biblioteka informativnih sredstava, 2006.

Orecchia, Donatella. "Silvio d'Amico e Luigi Pirandello: frammenti di un incontro (1918-1936)". L'asino di B. Quaderni di ricerca sul teatro e altro 10/11 (marzo 2006): 67-96.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози