Слика Јапана у прози Ласла Краснахоркаија

  • Marko Čudić Универзитет у Београду, Филолошки факултет
Кључне речи: Ласло Краснахоркаи, слика Јапана, сета пролазности, потрага за трансценденцијом

Сажетак

Појавом књиге Az urgai fogoly (‘Заточеник из Урге’) 1992. године, у стваралаштву истакнутог савременог мађарског прозаисте Ласла Краснахоркаија (Krasznahorkai László, рођен 1954) почиње једна нова фаза, која би се могла окарактерисати и као далекоисточни заокрет. Од тада па све до данас, Далеки исток (Монголија, Кина, а нарочито Јапан) постаће веома важан извор инспирације овог писца, како на тематско-фабуларном, тако и на филозофском, светоназорном нивоу. И у жанровском погледу, барем кад је реч о овој, Далеким истоком инспирисаној линији његовог стваралаштва, примећује се код Краснахоркаија известан заокрет: уместо класичних фикцијских творевина, алегоријско-дистопијских романа с традиционално схваћеном наративном структуром, Краснахоркаи се све више окреће нефикционалнoм путопису, дневничким белешкама и лирско-медитативној прози. Овај рад се бави различито артикулисаном сликом Јапана у три Краснахоркаијеве књиге. Нарочити фокус стављен је на две његове књиге, на збирку лирско-медитативних записа под насловом Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (’Са Севера планина, са Југа језеро, са Запада путеви, са Истока река’) чија се радња (ако се о радњи у случају ове књиге уопште и може говорити) у целости одиграва у Јапану, као и на шест приповедака из збирке Seiobo járt odalent (’Сејобо је била тамо доле’). У анализи се највише инсистира на доминантним осећањима и мотивима који прожимају Краснахоркаијеву слику Јапана и његово схватање јапанске уметности: на ауторовом суштинском антрополошком песимизму заснованој сети пролазности, као и на потрази за трансценденцијом кроз савесно и ритуално обављање занатског дела посла уметника.

Референце

Baranyi, Gergely. "»Every Story Is a Story of Decline«. Parallels in the Works of Novelist László Krasznahorkai and Film Director Béla Tarr". In: The Hungarian Quarterly 2015/55, 2015, pp. 21-26.

Čudić, Marko. "(Post)kolonijalizam u (post)socijalističkoj eri: Krasnahorkaijevo treće putovanje u Kinu (Rušenje i tuga ispod neba)". U: Čudić, M., Četiri ogleda o Laslu Krasnahorkaiju, str. 125-146. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.

Kličković, Dalibor. Između reči i prosvetljenja. Budizam i stara japanska književnost. Beograd: Albatros plus, 2016.

Krasnahorkai, Laslo. Ide svet. Preveo s mađarskog Marko Čudić. Beograd: Rende, 2019.

Krasnahorkai, Laslo. Melanholija otpora. Preveo s mađarskog Marko Čudić. Beograd: Plato, 2013.

Krasnahorkai, Laslo. Satantango. Preveo s mađarskog Zoltan Moguščij. Redaktura prevoda i pogovor Marko Čudić. Beograd: Dereta, 2016.

Krasznahorkai László. Nem kérdez, nem válaszol (Huszonöt beszélgetés, ugyanarról) ['Ne pita, ne odgovara (Dvadeset pet razgovora, o istom)']. Budapest: Magvető, 2012.

Krasznahorkai, László. Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó ['Sa Severa planina, sa Juga jezero, sa Zapada putevi, sa Istoka reka']. Budapest: Magvető, 2003.

Krasznahorkai, László. Megy a világ ['Ide svet']. Budapest: Magvető, 2013.

Krasznahorkai, László. Seiobo járt odalent ['Sejobo je bila tamo dole']. Budapest: Magvető, 2008.

Krasznahorkai, László. Seiobo je bila tamo dolje. Prevoditelj Viktorija Šantić. Zagreb: OceanMore 2016.

Suzuki, Daisetsu Teitaro. From Erih. Zen budizam i psihoanaliza. Preveo Branko Vučićević. Beograd: Nolit, 1973.

Vasić, Danijela. Mesečeva princeza. Usmeno i pisano u japanskoj drevnoj književnosti. Beograd: Tanesi, 2013.

Veljačić, Čedomil. Budizam. Beograd: KTRZ OPUS, 1990.

Zsadányi, Edit. Krasznahorkai László ['Laslo Krasnahorkai']. Bratislava [Pozsony]: Kalligram, 1999.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Контексти