Пољска у путописним репортажама Станислава Кракова

  • Slađana Jaćimović Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача
Кључне речи: путопис, авангарда, историзам, Први светски рат, Русија, процеси модернизације

Сажетак

Полазећи од поетике авангардног путописа, у тексту се тумаче најзначајније особености путописних репортажа Станислава Кракова из Пољске. Свест о пољским коренима и журналистичка професија водиле су писца двадесетих година прошлога века управо у Пољску из које Краков шаље највећи број својих европских путописа (шеснаест репортажа). Уз опис виђеног на путу, наглашен историзам и есејизацију путописа кроз упознавање читаоца с различитим знањима из историје и културе, до активирања сећања на тек завршени Велики рат и свест о крхкости цивилизацијској напретка, путописни наратив шири се ка предочавању оних видова страности у којима се испољавају процеси модернизације и напретка пољског друштва. Наглашено је да Краков не пише из неутралне позиције странца већ из позиције човека који према пољској држави и народу осећа јасну и неприкривену блискост и то не само као новинар који долази из пријатељске земље већ као неко ко јој пореклом одређеним делом и припада. Моделујући типску слику пољског менталитета, путописац ће клатно своје наклоности највише усмерити ка снажном националном осећању и хероизму, а посебно се указује на то да кад се у целини сагледају ове путописне репортаже нескривено је присутан негативан став према Русима и свему што је руско, а у складу с историјским искуством Пољске и актуелном друштвено-политичком ситуацијом у Европи.

Референце

Crnjanski, Miloš. Eseji i članci II. Beograd: Zadužbina Miloša Crnjanskog, BIGZ, Srpska književna zadruga; Lausanne: L'Age d'Homme, 1999.

Gvozden, Vladimir. "Putopisi Stanislava Krakova o stranim zemljama". U: Naši savremenici o Krakovu. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020. 437-466.

Jaćimović, Slađana. Putopisi srpske avangarde. Beograd: Srpska književna zadruga, 2005.

Krakov, Stanislav. Čar Sintre. Beograd: Službeni glasnik, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", 2020.

Krakov, Stanislav. Krila. Beograd: "Filip Višnjić", 1991.

Krakov, Stanislav. Kroz Južnu Srbiju. Beograd: Vreme, 1926.

Pođoli, Renato. Teorija avangardne umetnosti. Beograd: Nolit, 1975.

Todorov, Cvetan. Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Čigoja, 1994.

Vinaver, Stanislav. Ruske povorke. Sarajevo: Knjižara D. i A. Kajon, 1924.

Објављено
2024-02-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма