Безвремење текста

Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви: зборник радова. Ур. Светлана Томин и Милан Громовић. Нови Сад: Филозофски факултет, 2020, 216 стр.

  • Sara Majstorović Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази