Брзина Таме Стива Тешића: Америка након „Оргијања моћи“

  • Radoje Šoškić Филозофски факултет Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Кључне речи: Брзина таме, Вијетнам, САД, утопија, анти-утопија, пост-оргички свијет

Сажетак

Негативну утемељеност величине Америке америчко-српски драмски писац Стив Тешић транспоновао је у своје пост-холивудске комаде који припадају његовом позном и умјетнички најуспјелијем и најзрелијем периоду стваралаштва, обиљеженог писањем такозване моралне тетралогије. У овом раду анализира се Брзина таме, иначе Тешићева прва драма из наведене тетралогије, у којој је Америка приказана као остварена утопија која се трансформисала у анти-утопију, Бодријаров симулакрум, који га јасно предочава као метафору постмодерног стања западне цивилизације и илустрацију своје визије о крају стварности. Теоријски оквир за наша разматрања представљају Бодријарови ставови о Америци као „пост-оргичком свијету“, као и о симулакруму и симулацији.

Референце

Baudrillard, Jean. America. London: Verso, 1988.

Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Trans. Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994. CrossRef

Jeremić, Zoran (ed.). Stojan Stiv Tešić, život i tri drame. Beograd-Užice: Academica, 2008.

Miller, Arthur, Timebends: A Life. London: Methuen, 1987.

Niebuhr, Reinhold. The Irony of American History. Chicago: The University of Chicago Press, 1952.

O'Toole, L. Broadway to Hollywood, Film Comment, Nov-Dec, 22-25, 1981.

Rothmayer, Michael. The Drama of Life Unfolding: The Life and Work of

Smith, S. "Breaking Down: Steve Tesich's Bleak Vision Of America In Decline", Chicago Tribune, April 23rd 1989. Link 10. 1. 2021.

Steve Tesich, Doctoral Dissertation, Lincoln: University of Nebraska, 2002.

Stojanović, D. "A Few Moments with Steve Tesich", Pogledi, April 1992. Dostupno preko: Link 11. 1. 2021.

Tesich, Steve. The Speed of Darkness. New York: American Theatre Magazine, 1989.

Weber, B. "Steve Tesich, 53, Whose Plays Plumbed the Nation's Identity", New York Times, July 2nd 1996. Link 11. 1. 2021.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози