The Questionnaire

  • Dragiša Vitošević Институт за књижевност и уметност, Београд
  • Đorđije Vuković Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: упитник, периодика

Сажетак

Оригинал: Драгиша Витошевић, Ђорђије Вуковић. „Упитник”. Књижевна историја, год. 16 (62), 1983: 345–353.

Објављено
2023-03-28
Како цитирати
Број часописа
Секција
Поводи