Српска мисао о књижевности у доба хипертекста

  • Branko Vraneš Филолошки факултет Универзитета у Београду
Кључне речи: хипертекст, хипермедија, хипертекстуална књижевност, електронска књижевност, интернет књижевност, постинтернетска књижевност, савремена српска књижевност, српска књижевна критика, српска књижевна теорија

Сажетак

У раду се даје преглед и врши класификација главних токова српске књижевнотеоријске и књижевнокритичке мисли о феноменима хипертекста и хипертекстуалности, с освртом на познате примере српске хипертекстуалне књижевности. Уводни одељак студије посветили смо теоријским ставовима Андреја Тишме и Милорада Павића, да бисмо потом прешли на проучавање српске књижевнокритичке рецепције прото-хипертекста, књижевног хипертекста, интернет књижевности и постинтернетске литературе.

Референце

"2020 Renato Poggioli Lecture: Virtual Lecture & Performance with Young-Hae Chang and Marc Voge". Harvard University: Faculty of Arts and Sciences (FAS): Theater, Dance & Media (TDA), 2020. Link 16. 11. 2020.

"Animations: Oct 14, 2001 - Jan 20, 2002: MoMA PS1". MoMA. Link 15.11.2020.

"Bloomsbury: Series: Electronic Literature". Bloomsbury. Link 21. 11. 2020.

"EK Theater: Video Games + Puppetry: Projects". EK Theater: Video Games + Puppetry. Link 14. 11. 2020.

"Electronic Literature Organization". Electronic Literature Organization. Link 15. 11. 2020.

"Guest lecture: Young-Hae Chang Heavy Industries". Harvard University: The Institute for World Literature, 2018. Link 14. 9. 2020.

"Podkast: M, DNK". Međutim, DNK, 2020. Link 20. 11. 2020.

"Reklame: Laguna". Youtube. Link 20. 11. 2020.

"Slobodan Vladušić: Multimedija". Slobodanvladusic.net. Link 20. 10. 2020.

"The Trope Tank". Nickm.com: Nick Montfort. Link 15. 11. 2020.

"Turn on Literature". Turn on Literature. Link 15. 11. 2020.

"Young-Hae Chang Heavy Industries". Young-Hae Chang Heavy Industries. Link 18. 9. 2020.

@smallplaces. "First Twitter Lit novel". Twitter, 25 April 2008 - 3 March 2010. Link 20. 10. 2020.

Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1997.

Anđelković, Milivoj. "Marko Nedić: Savremena književnost i novi mediji". Elektronsk@ KnjižEvnosT, 2019. Link 10. 4. 2020.

Anđelković, Milivoj. Savršen zločin: Internet viva vox roman. Beograd: "Filip Višnjić", 1999.

Babić, Dragan. "#tviterpriča: nekoliko teza o Tviter prozi". Polja 60.491 (januar-februar 2015): 107-110. Web. 10. 4. 2020.

Babić, Dragan. "Koliko reči stane u jedan bajt? Nekoliko primera internet književnosti kod nas". Letopis Matice srpske 496. 3 (septembar 2015): 304-315. Web. 12. 4. 2020.

Belardes, Nicholas. "Twitter Novel In The Twitterverse: Read The First 358 Tweets Of 'Small Places'". TNB, 2009. Link 20. 10. 2020.

Breeze, Mez. "Virtual Reality Literature: Examples and Potentials". The Writing Platform, 2018. Link 28. 10. 2020.

Džigurski, Branislava. "Reč u virtuelnom prostoru i srpska elektronska književnost". Ulaznica 43.223 (decembar 2010): 72-89. Web. 10. 3. 2020.

Đurić, Mina. "Mogućnosti priručnika za internet i književnost u nastavi". Aktuelni teorijsko-metodološki problemi proučavanja i nastave slovenskih jezika, književnosti i kultura. Ur. Ljiljana Bajić, Jelena Ginić, Nataša Stanković Šošo. Beograd: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2018. 121-135. Web. 10. 4. 2020.

Eror, Gvozden. "O pojmu književnog hiperteksta". Književna istorija 33. 113-115 (2001): 5-38.

Gordić Petković, Vladislava. "Avant-pop pismo". Mons Aureus 2.5/6 (2004): 119-125.

Gordić Petković, Vladislava. "Kultura stranice, kultura ekrana: čitanje u doba interneta". Letopis Matice srpske 496. 3 (septembar 2015): 245-252. Web. 12. 4. 2020.

Gordić Petković, Vladislava. "Nova hipertekstualnost u književnosti: čitanje, vrednovanje, obrazovanje". Kultura 135 (2012): 102-113. Web. 11. 4. 2020.

Gordić-Petković, Vladislava. Virtuelna književnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004.

Hegel, Georg Vilhelm Fridrih. Nauka logike: prvi deo: objektivna logika: učenje o biću. Preveo Nikola Popović. Predgovor i stručna redakcija Gligorije Zaječaranović. Beograd: BIGZ, 1976.

Jocić, Miloš. "Kvest i kosmos". Polja 60.491 (januar-februar 2015): 107-110. Web. 10. 4. 2020.

Jocić, Miloš. "Otisci na digitalnom moru: osvrt na istoriju interneta i poetiku veb-stvaralaštva". Letopis Matice srpske 496. 3 (septembar 2015): 235-244. Web. 12. 4. 2020.

Jocić, Miloš. "Vejst buks [waste books]: hipertekst u kontekstu kulturnog pamćenja u romanu Mi, izbrisani Slobodana Vladušića". Digitalna humanistika = Digital Humanities. Knj. 2. Ur. Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković. Beograd: Filološki fakultet, 2015. 239-258.

Landow, George P. Hypertext: the Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1992.

Manovič, Lev. Metamediji: izbor tekstova. Priredio Dejan Sretenović. Prevod sa engleskog Đorđe Tomić et al. Beograd: Centar za savremenu umetnost, 2001.

Mevorah, Vera. "Internet i umetnost na prostoru Srbije 1996-2013: odlike umetničkih diskursa na polju Interneta u Srbiji". Doktorska disertacija. Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2015. NaRDuS. Web. 8. 4. 2020.

Nedić, Marko. Trajno i prolazno: kritike i eseji o srpskoj književnosti i kulturi. Leskovac: Zadužbina Nikolaj Timčenko, 2018.

Nelson, T. H. "A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate". ACM '65: Proceedings of the 1965 20th national conference. Edited by Lewis Winner. New York, NY: Association for Computing Machinery, 1965. 84-100. Monoskop.org. Web. 8. 4. 2020.

Oltvanji, Oto. "Plašiš se?" Polja 60.491 (januar-februar 2015): 104-106. Web. 10. 4. 2020.

PAFF Filološkog Fakulteta (@filalumnibgd). Instagram. Link 5. 3. 2021.

Pavić, Milorad. "Agatina pisma". Khazars.com, 2017. Link 20. 6. 2020.

Pavić, Milorad. "Damaskin: priča za kompjuter i šestar". Projekat Rastko, 1998. Link 20. 6. 2020.

Pavić, Milorad. "Stakleni puž: pretpraznička povest". Projekat Rastko, 1998. Link 20. 6. 2020.

Pavić, Milorad. "Višnja sa zlatnom košticom: digitalno poglavlje iz romana Kutija za pisanje". Khazars.com, 2012. Link 20. 6. 2020.

Pavić, Milorad. "Zvezdani plašt: Bik i Vaga: razrešujuće poglavlje iz romana". Projekat Rastko, 2000. Link 20. 10. 2020.

Pavić, Milorad. Kutija za pisanje. Beograd: Dereta, 1999.

Pavić, Milorad. Roman kao država i drugi ogledi. Priredila Jelena Pavić. Beograd: Plato, 2005.

Pavić, Milorad. Stakleni puž: priče sa interneta. Beograd: Dereta, 1998.

Pavić, Milorad. Veštački mladež: tri kratka nelinearna romana o ljubavi. Novi Sad: Matica srpska, 2009.

Pavić, Milorad. Zvezdani plašt: astrološki vodič za neupućene. Beograd: Dereta, 2000.

Pobunjene čitateljke (@bookvica_bookvica). "Opis profila". Instagram. Link 15. 11. 2020.

Pressman, Jessica. Digital Modernism: Making It New in New Media. Oxford et al.: Oxford University Press, 2014. CrossRef

Radin-Sabadoš, Mirna. "Fenomeni hiperteksta i mreže u okvirima postmoderne kritičke teorije". Philologia 4.4 (2006): 157-164. Web. 10. 3. 2020.

Radojčić, Saša. "Srpska književna blogosfera". Kultura 124 (2009): 61-68. Web. 11. 4. 2020.

Radojčić, Saša. "Tekst i hipertekst". Letopis Matice srpske 501.4 (april 2018): 424-436. Web. 12. 4. 2020.

Rodić, Predrag. "Narativni aspekti hiperteksta". Kultura 149 (2015): 205-225. Web. 11. 4. 2020. CrossRef

Rodić, Predrag. "Teorija i umetnost u doba novih medija: osnove za polivalentno/kontekstualno tumačenje bliskosti i uticaja hipertekstualnosti na muziku, film, pozorište, fotografiju, modu i likovnu umetnost". Doktorska disertacija. Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2010.

Srpska književnost Beograd (@srpskaknjizevnost_fil_bg). Instagram. Link 5. 3. 2021.

Tatarenko, Ala. Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Tešin, Srđan. "Tvitervju o Tviter prozi". Polja 60.491 (januar-februar 2015): 97-98. Web. 10. 4. 2020.

Tiago Stanković, Dejan. "Ja sam toliko star". Polja 60.491 (januar-februar 2015): 102-103. Web. 10. 4. 2020.

Tišma, Andrej. "Electronic Art in Serbia 2000". Andrej Tisma's Website, 2000. Link 15. 4. 2020.

Tišma, Andrej. "Elektronska umetnost i Internet (1)". Signalizam: manifesti, studije, eseji, prikazi, 2009. Link 15. 4. 2020.

Tišma, Andrej. "Web.art's Nature". Translated by Gordana Perc. Andrej Tisma's Website, 1998. Link 15. 4. 2020.

Tomašević, Boško. "Hiljadu ravni: transverzalni um, nelinearno pisanje, književni hipertekst i kraj Gutenbergove galaksije". Polja 51.441 (2006): 48-56. Web. 10. 4. 2020.

Tošović, Branko. "Avlijski hipertekst". Andrićeva Avlija = Andrićs Hof. Ur. Branko Tošović. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität; Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; Beograd: Svet knjige; Nmlibris, 2015. 67-136.

Tropin, Tijana. "Fanovska proza i internet: novi vidovi starih priča". Letopis Matice srpske 496. 3 (septembar 2015): 292-303. Web. 12. 4. 2020.

Vladušić, Slobodan. Mi, izbrisani: video-igra. Beograd: Laguna, 2013.

Vraneš, Branko. "Sedam tipova čitanja književnosti u XXI veku". Anali Filološkog fakulteta 29.1 (2017): 279-289.

Vujičić, Mića. "Priča i makaze". Polja 60.491 (januar-februar 2015): 99-101. Web. 10. 4. 2020.

Živanović, Branislav. "Tviter proza kao eho usmenog pripovedanja". Polja 60.491 (januar-februar 2015): 89-96. Web. 10.04.2020. CrossRef

Živković, Miloš; Isailović, Ivan (Bookvalisti). "Opis stranice". Facebook, 2018. Link 15. 11. 2020.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози