Исидора Секулић: бој с контрастима

  • Kristina Stevanović Филозофски факултет Универзитетa у Новом Саду
Кључне речи: критичка рецепција, канон, феминистичка критика, Сапутници, патриотизам, авангарда

Сажетак

У раду анализирамо критичку рецепцију стваралаштва и друштвеног ангажовања Исидоре Секулић, те разматрамо књижевне и некњижевне чињенице које су условиле поједностављено и стереотипно разумевање и вредновање њенога рада, што је уобичајена стратегија када се жена-писац укључује у књижевни и културни канон. У фокусу истраживања су есеји у којима се тематизује борба за процесуалност у мишљењу, те право на субјективност која је нужно другост. Такође, у раду истражујемо узроке и последице Скерлићевог поетичког и идеолошког неразумевања дела И. Секулић (особито збирке Сапутници).

Референце

Ahmetagić, Jasmina. Proza duše. Beograd: Dosije studio, 2016.

Batler, Džudit. Psihički život moći: teorije pokoravanja. Prev. Vesna Bogojević, Tanja Popović i Teodora Tabački. Beograd: Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, 2012.

Čale-Feldman, Lada i Tomljenović, Ana. Uvod u feminističku kritiku. Zagreb: Leykam international d.o.o, 2012.

Delić, Jovan. "Saputnici Isidore Sekulić : kontaminacija žanra pripovijetke". Književna istorija br.125/126 (2005): 195 - 202.

Đurić Paunović Ivana i Stevanović Kristina. "Osvajanje tekstom : kratke proze Isidore Sekulić i Virdžinije Vulf". Žene: rod,identitet,književnost, knj. 2. Kragujevac: Filum, 2011. 181 - 190.

Đurić, Dubravka. Poezija, teorija, rod: moderne i postmoderne američke pesnikinje. Beograd: Orion Art, 2009.

Frangeš, Ivo. "Uz Matoševu kritičku prozu". Croatica, vol. 8, No. 9 - 10 (1977): 129 - 163.

Garonja-Radovanac, Slavica. "Ratna proza Isidore Sekulić". Isidorijana br. 12 - 14 (2003-2008): 69-103.

Gros, Elizabet. Promenljiva tela: Ka telesnom feminizmu. Prev. Tatjana Popović. Beograd: Centar za ženske studije i istraživanje roda, 2005.

Hristić, Jovan. "O jedinstvu u delu Isidore Sekulić". Zbornik istorije književnosti, knj. 11, Beograd: SANU, 1986. 37 - 50.

Ilić, Aleksandar. "Jedan personalni roman". Misao br. 25 (1920): 55 - 59.

Koh, Magdalena (M. Koch), "Ima li pravo Konstantin Bruner?Rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić", online časopis Knjiženstvo, http://.rs.magazine.php?text?=15, 10.12.2020.

Manojlović, Todor. "O poeziji i njenoj krizi i obnovi u 19. veku". Kritika br. 11/12, (novembar, decembar 1921): 387 - 390.

Mašić, Branko. "Milica Janković", Milica Janković, Pre sreće, Književni jug (1918): 5 - 12.

Matoš, Antun Gustav. Sabrana djela VIII. Ur. Nedjeljko Mihanović. Zagreb: JAZU, Liber, Mladost, 1973.

Matoš, Antun Gustav. Vidici i putovi; Naši ljudi i krajevi. Sabrana djela IV. Ur. Dragutin Tadijanović. Zagreb: JAZU, Liber, Mladost, 1973.

Milinković, Jelena. "Feministička istraživanja i čitanje književnosti". Feministička teorija je za sve. Ur. Adrijana Zaharijević i Katarina Lončarević. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, FPN, 2018. 19 - 40.

Milinković, Jelena. "Rat kao tema u srpskoj periodici i književnosti početkom XX veka: Žena, Srpski književni glasnik i ratna proza Milice Janković i Isidore Sekulić". Knjiženstvo br. 3, 2013, http//www.knjženstvo.rs/magazine.php?text??=89.

Nikolić, Nenad. Identitet srpske književnosti: Priča o književnoistorijskoj ideji. Beograd: SKZ, Partenon, 2019.

Peković, Slobodanka. Isidorini oslonci. Novi Sad: Akademska knjiga, 2009.

Sekulić, Isidora, "Ima li pravo Konstantin Bruner". Brankovo kolo XVII 33-34 (1911): 513-515. U : Sabrana dela, knj. 9. Novi Sad: Matica srpska, 1966. 202 - 208.

Sekulić, Isidora. "Branko Lazarević : Impresije iz književnosti". Bosanska vila, 1912, XXVII 2 (1812): 27 - 29. U: Sabrana dela Isidore Sekulić, knj.7. Novi Sad: Stylos, 2002. 74-79.

Sekulić, Isidora. "Gospođa Curie i Francuska akademija". Sabrana dela, knj. 12. Novi Sad: Matica srpska, 1966. 68 -71.

Sekulić, Isidora. "Kulturni nacionalizam". Novi Srbin 5-10 (1912 - 1913): 25 - 32. U: Sabrana dela Isidore Sekulić knj. 10. Beograd: "Vuk Karadžić", 1977. 291 - 299.

Sekulić, Isidora. "Pesnici koji lažu : o istini i laži u poeziji". Bosanska vila XXVI, 24 (1911): 361-362. U: Sabrana dela, knj.4. Novi Sad: Matica srpska, 1964.

Sekulić, Isidora. "Za život", "Izveštaj o Srpskoj višoj devojačkoj školi u Pančevu", 1903-1904, XIII, str.7 - 19. U: Sabrana dela, knj.12. Novi Sad: Matica srpska,1966.

Skerlić, Jovan. "Dve ženske knjige". Pisci i knjige VII. Beograd: Geca Kon, 1922. 94 -113.

Skerlić, Jovan. "Uništenje estetike" i demokratizacija umetnosti" (1903), Sabrana dela Jovana Skerlića, knj.4. Beograd: Prosveta, 1964. 7 - 36.

Šmale, Volfgang. Istorija muškosti u Evropi (1450-2000). Prev. Vladimir Babić, Beograd: Klio, 2011.

Spasović, Ivana B. "Manje poznata Isidora Sekulić - Isidora kao učenica, nastavnica, javni radnik". Istraživanja u pedagogiji, vol. 5, br.2, Beograd, Vršac, Niš, (2015): 73 - 87. CrossRef

Stevanović, Kristina. "Jesu li sile patrijarhata zaista nemerljive sile?". Interkulturalnost, br. 5 (mart 2013): 136 - 147.

Stevanović, Kristina. "Naratološke inovacije u zbirci Saputnici Isidore Sekulić". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. LIX, sv. 2. Novi Sad: MS, 2010. 329-240.

Stevanović, Kristina. Osvajanje modernog. Novi Sad: Akademska knjiga, 2011.

Stojanović Pantović, Bojana, Stevanović, Kristina. "Kritičke kontroverze o feminizmu Isidore Sekulić". Srpska književna kritika i kulturna politika u drugoj polovini XX veka:tematsko-problemski zbornik. Ur. Marko Radulović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2013. 67 - 86.

Stojanović Pantović, Bojana. "Isidorin gambit". Letopis Matice srpske, 1997, god. 459, sv. 3 (1997): 341 - 349.

Stojanović Pantović, Bojana. "Kulturološki i ideološki refleksi Balkanskih ratova: Skerlićevo čitanje Isidore Sekulić. Prvi Balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao." Ur. Bojan Dimitrijević. knj. 2. Niš: Filozofski fakultet, 2013.

Tomić, Svetlana, "Šta znači proučavati žene-pisce iz prošlosti". Valorizacija razlika : zbornik radova sa naučnog skupa o Dragi Gavrilović (1854 - 1917). Ur. Svetlana Tomić. Beograd: Altera, Fondacija multinacionalni fond kulture, 2013. 21 - 42.

Trgovčević, Ljubinka. "Počeci višeg obrazovanja devojaka u svetu i kod nas". Obrazovanje, rod, građanski status. Uredile: Daša Duhaček, Katarina Lončarević i Dragana Popović. Beograd: Centar za studije roda i politike, Univerzitet u Beogradu - FPN, 2014. 57 - 70.

Veselinović, Sonja. "Predgovor". Vladislav Petković Dis. Prir. Sonja Veselinović. Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti, knj. 132. Novi Sad: Matica srpska, 20-21.

Zaharijević, Adriana. "Feminizam : Heterotopije". Treća, br. 1, vol. XIII (2011): 29 - 36.

Објављено
2022-12-25
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма