Тraduttore, traditore

Соња Веселиновић. Рецепција, канон, циљна култура. Нови Сад: Академска књига, 2018, 376. стр.

  • Dajana Milovanov Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Кључне речи: научна критика

Сажетак

Монографија Рецепција, канон, циљна култура представља прерађену верзију докторске дисертације Рецепција модерног англо-америчког песништва у српској књижевности друге половине XX века, у којој Соња Веселиновић, трагом савремених теорија о превођењу, анализира превод и рецепцију енглеских и америчких песника и песникиња.

Референце

Sonja Veselinović. Recepcija, kanon, ciljna kultura. Novi Sad: Akademska knjiga, 2018.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази