Пушкин као мера ствари

Таня Попович, А. С. Пушкин в диалоге с другим, Большое Болдино, Нижний Новгород: Издательство Нижнегородского госуниверситета, 2018.

  • Olivera Žižović Државни универзитет у Новом Пазару

Сажетак

Два предмета интересовања и преданог истраживања, којима проф. Тања Поповић посвећује своју пажњу годинама, па и деценијама, увек им се изнова враћајући, обједињена су у књизи Пушкин у дијалогу са другима. Посреди су Пушкиново стваралаштво, с једне, и Бахтинови теоријски ставови и бахтиновска традиција, с друге стране. Књига је настала као резултат сарадње проф. Поповић са Државним музејом Пушкина и његовим суиздавачем, Универзитетом у Нижњем Новгороду, као део едиције у којој резултате својих истраживања објављују аутори који се дуги низ година баве Пушкиновим стваралаштвом, а учесници су познатих Болдинских читања, која се традиционално, већ педесет година, одржавају на Пушкиновом породичном имању у Болдину. Тања Поповић је први страни научник чија је књига објављена у овој едицији, чиме се придружила најзначајнијим руским пушкинистима.

Референце

Таня Попович, А. С. Пушкин в диалоге с другим, Большое Болдино, Нижний Новгород, Издательство Нижнегородского госуниверситета, 2018.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази