Џуд Фоли и Сју Брајдхед: илузије о животу ван друштвених оквира

  • Nataša Gojković Педагошки факултет, Сомбор
Кључне речи: Неславни Џуд, класа, род, илузија, самообмана, миметичка жеља, жртвена криза

Сажетак

Џуд и Сју, Хардијеви трагични љубавници, свако за себе, а онда и заједнички, сањају снове нетипичне за време и друштво у којем живе, крећу се изван задатих оквира свог друштвеног положаја, чиме покрећу механизам догађаја који ће довести до страшних жртава, а у коначном ишоду поново ће се успоставити претходно поремећена друштвена равнотежа у категоријама рода и класе. У том смислу, у овом раду покушавају се приказати узроци и последице веровања у илузије и тежњи да се избегну унапред одређене класне и родне улоге, као и узроци и последице самообмане којом се поново успоставља традиционални поредак, а који је, у коначном ишоду, само још једна илузија. Применом жираровског механизма миметичке жеље покушава се осветлити неминовност неуспеха измицања предодређеним улогама и снази друштвених конвенција у Неславном Цуду Томаса Хардија.

Референце

Berman, Jeffrey. Infanticide and Object Loss in Jude the Obscure. Compromise Formations: Current Directions in Psychoanalytic Criticism. Ed. Vera J Camden. Kent: Kent State UP, 1989.

Butler, Judith. "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory". Theatre Journal, Vol. 40, No. 4. (1988): 519-531. Crossreff

Crangle, Sara. "Hardy's Jude the Obscure". The Explicator. Vol. 60, issue 1 (2001): 24-27. Crossreff

Faubert, Michelle. "The Significance of Little Father Time in Thomas Hardy's Jude the Obscure." The Explicator. Vol. 60, issue 2. (2002): 76-78. Crossreff

Gardner, Leigh M. The Expendable Victorian: A Girardian Approach to Female Sacrifice in the 19th Century British Novel. Michigan: Central Michigan University, 2011.

Gidens, Entoni. Sociologija. Preveo s engleskog: Đurica Krstić. Podgorica: CID, 1998.

Hardi, Tomas. Neslavni Jude. Preveli s engleskog: Grgić Berislav i Simić Novak. Zagreb: Zora, 1964.

Langland, Elizabeth. "A Perspective of One's Own: Thomas Hardy and the Elusive Sue Bridehead". Studies in the Novel. Vol. 12, No. 1. (1980): 12-28.

Thomas, J. "Thomas Hardy, Jude the Obscure and 'Comradely Love'". Literature and History. Vol. 16, issue 2. (2007): 1-15. Crossreff

Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Woman. Adelaide: University of Adelaide, 2014.

Žirar, Rene. Nasilje i sveto. Prevela s francuskog: Svetlana Stojanović. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1990.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози