Smijeh u lice smrti: komičko u poeziji Mirjane Stefanović i Milene Marković

  • Adisa Bašić Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Кључне речи: teorije smijeha, poezija, Mirjana Stefanović, Milena Marković, smrt, ljubav

Сажетак

U prvom dijelu rada objašnjava se veza poezije i humora, a zatim se daje kratki književno-historijski prikaz komike u srpskoj poeziji, od usmene tradicije do savremenih autora i autorica. U drugom i trećem dijelu rada podrobnije se analiziraju poetike i opusi Mirjane Stefanović i Milene Marković. Osvjetljava se njihova pozicija u odnosu na književni kanon i interpretiraju pjesme sa komičkim elementima. Prepoznaju se specifični i učestali motivi u njihovim pjesmama i analiziraju pjesničke strategije kojima se postiže komika. Komični efekat se objašnjava primjenom različitih teorija smijeha (Bahtin, Schopenhauer, Bergson, Prop) sa posebnim fokusom na teorije inkongruencije i olakšanja.

Референце

Ajdačić, Dejan. Erotoslavija - preobraženje Erosa u slovenskim književnostima. Beograd: Albatros plus, 2013.

Ajdačić, Dejan. Erotsko u folkloru Slovena. Beograd: Stubovi kulture, 2000.

Andrejević, Danica. "Lirska ciklizacija u poeziji Mirjane Stefanović". Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Prir. Mirjana Stanišić. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012. 65-76.

Arendt, Hannah. Eichmann u Jerusalimu: izveštaj o banalnosti zla. Preveo Ranko Mastilović. Beograd: K.V. S., 2000.

Badurina, Lada i Ivo Pranjković. "Jezična i pragmatična obilježja psovke". Romanoslavica LII. 2 (2016). 227-235.

Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Beograd: Nolit, 1978.

Bandić, Miloš, Milan Vlajčić i dr. "Pisali su o poeziji Mirjane Stefanović: izbor odlomaka iz prikaza zbirki pesama Mirjane Stefanović". Agon: časopis za poeziju 13 (2011). 64-69. Web 30. 03. 2019. http://agoncasopis.com/arhiva/stari_sajt/broj_13/o%20poeziji/4_pisali_su.html

Bel, Hajnrih. Cijena pomirenja. Preveo Dragoslav Dedović. Beograd: Fondacija Heinrich Boell, 2007.

Bergson, Henri. Smijeh: o značenju komičnog. Zagreb: Znanje, 1987.

Collins, Billy and George Plimpton. "The art of poetry no 83: Interview". The Paris Review, 159 (Fall, 2001). Web 30. 06. 2019. https://www.theparisreview.org/interviews/482/billy-collins-the-art-of-poetry-no-83-billy-collins

Damjanov, Sava. Srpski erotikon. Beograd: Službeni glasnik, 2011.

Delač, Nataša. "Fenomen i funkcija psovki: slučaj Paviljoni Milene Marković". Savremena proučavanja jezika i književnosti: zbornik radova sa IV naučnog skupa Mladih filologa Srbije. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2013. 453-463.

Đurić, Dubravka. "Modernizam u poeziji i ženska spisateljska pozicija: slučaj Mirjane Stefanović". Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Prir. Mirjana Stanišić. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012. 95-108.

Gordić Petković, Vladislava. "Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti između kanonizacije i komercijalizacije". Slavistična revija 59. 3 (2011). 307-315.

Jankov, R. Sonja. "Uloga poezije u postteatru Milene Marković". Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu I (2011). 193-203. Crossreff

Karanović, Zoja i Jasmina Jokić. Smehovno i erotsko u srpskoj narodnoj kulturi i poeziji. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2009.

Kirby, David. "Poetry". Encyclopedia of Humor Studies. Ed. Salvatore Attardo. Thousand Oaks, CA: Sage, 2014. 579-583.

Kopicl, Vera. "Metajezik iščašenog žanra: postdramski tekst Milene Marković". Knjiženstvo: časopis za studije književnosti, roda i kulture, VI. 6 (2016): bez paginacije, Web www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=195. 30. 03. 2019.

Lazić, Radmila. Dobitnica nagrade 'Desanka Maksimović'. Zadužbina "Desanka Maksimović", 2010. http://zdm.nb.rs/pages/mirjana-stefanovic-odluka.htm 30. 03. 2019.

Marković, Milena i Branko Rosić (intervju). "Robovi smo prasećeg idealizma". Nedeljnik, 07. 03. 2016. http://www.nedeljnik.rs/kultura/portalnews/milena-markovic-robovi-smo-praseceg-idealizma/ 30. 03. 2019.

Marković, Milena. Pesme za žive i mrtve. Beograd: Lom, 2014.

Marković, Milena. Pesme: Pas koji je pojo sunce; Istina ima teranje; Crna kašika; Ptičje oko na tarabi; Pre nego što sve počne da se vrti. Beograd: Lom, 2012.

Milinković, Jelena. "Svet tela u poeziji Mirjane Stefanović". Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Prir. Mirjana Stanišić. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012. 117-132.

Monro, David Hector. "Theories of Humor". Writing and Reading Across the Curriculum 3rd ed. Ed. Laurence Behrens and Leonard J. Rosen. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company, 1988. 349-355.

Pavičević, Jovana. Poetika dramskog stvaralaštva Sare Kejn u kontekstu nove britanske drame: doktorska disertacija. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2016.

Pavković, Vasa. "Život kao takav i poezija kao ta". Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Prir. Mirjana Stanišić. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012. 77-86.

Perišić, Igor. Uvod u teorije smeha: kratak pregled teorija smeha od Platona do Propa. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Popa, Vasko. Urnebesnik: zbornik pesničkog humora. Beograd: Nolit, 1960.

Prop, Vladimir. Problemi komike i smeha. Preveo Bogdan Kosanović. Novi Sad: Dnevnik - Književna zajednica Novog Sada, 1984.

Schopenhauer, Arthur. "Die Welt als Wille und Vorstellung". Texte zur Theorie der Komik. Ed. Helmut Bachmeier. Stuttgart: Reclam, 2013. 44-48.

Stanišić, Mirjana (prir.). Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012.

Stanišić, Mirjana i Brankica Resan. "Selektivna bibliografija Mirjane Stefanović". Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Prir. Mirjana Stanišić. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012.

Stefanović, Mirjana. Održi plamen: izabrane i nove pjesme. Sarajevo: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, 2013.

Stefanović, Mirjana. Promaja: izabrane i nove pesme. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović" - Narodna biblioteka Srbije, 2011.

Tontić, Stevan. "Disonantni pjev Mirjane Stefanović". Poezija Mirjane Stefanović: zbornik radova. Prir. Mirjana Stanišić. Beograd: Zadužbina "Desanka Maksimović", 2012. 51-64.

Објављено
2021-07-01
Како цитирати
Број часописа
Секција
Читање традиције