Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији

  • Zorana Simić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: преводитељке у Србији/Југославији, авангардна поезија, англо-америчка авангарда, руска авангарда, имажизам, (књижевна) периодика 1920-их у Србији/Југославији

Сажетак

Текст представља плод трагања за најмаргинализованијим видом (пре)уређивања авангарде од стране жена током двадесетих година 20. века у Србији, односно Краљевини СХС/Југославији. Реч је о преводима тада актуелне авангардне књижевности. Иницијални циљ истраживања био је целовит увид у политику и поетику таквог превођења, увид који би укључио све постојеће разлике у жанровима преведених текстова и половима и националностима њихових аутора/ауторки, осветљавајући притом и друга потенцијално затамњена места историје српске књижевности. Међутим, у сусрету с доступном периодиком у којој су овакви преводи искључиво објављивани, испоставило се да су жене које су их потписивале, било да су уједно и саме биле (авангардне) књижевнице или не, по правилу преводиле поезију с англо-америчког, односно руског говорног поднебља, и то поезију ауторки – штавише, углавном оних (прото)феминистички оријентисаних. Милица Костић Селем, Марина Потоцка, Исидора Секулић и Јела Спиридоновић Савић оставиле су на тај начин сведочанство о својој пракси преводилачког гиноцентрирања авангарде у српској/југословенској периодици с почетка двадесетих година 20. века, али и о основаности тезе о постојању два лица авангарде у историји српске књижевности, чинећи ово истраживање знатно компактнијим и фокусиранијим, те, самим тим, и плодоноснијим.

Референце

Atanasijević, Ksenija. "Pesnikinja Milica Kostić Selem" (napomene). Sama pod suncem. Milica Kostić Selem. Beograd: Gundulić, 1939. VII-XV.

Barać, Stanislava. AVANGARDNA MISAO (Avangardne tendencije u časopisu Misao u vreme uređivanja Ranka Mladenovića, 1922-1923). Beograd: IKUM, 2008.

Barać, Stanislava. Feministička (kontra)javnost: žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2015.

Bujaković, Minja. "Zajedno, organizovane, mi smo nesalomive!: Aleksandra Kolontaj i 'nova žena'". Knjiženstvo, br. 9, god. 9 (2019). (11. 1. 2021).

Buktinja: socijalno-politički časopis. God. 1, br. 1 (nov. 1923)-knj. 6, br. 4/5=27/28 (nov./dec. 1926).

Flaker, Aleksandar. Stilske formacije. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1976.

Healey, Claire. "Some Imagist Essays: Amy Lowell". The New England Quarterly Vol. 43, No. 1 (1970): 134-138. Crossreff

Kostić Selem, Milica. Ćivot bezumlja. Prir. Mirjana D. Stefanović. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Lowell, Amy. "Preface to Some Imagist Poets". Link (12. 1. 2021).

Maun, Caroline. "The Loneliness That Sings: Evelyn Scott's Precipitations". Evelyn Scott: Recovering a Lost Modernist. Edited by Dorothy McInnis Scura, Paul C. Jones. Knoxville: The University of Tennesse Press, 2001. 163-176.

Meduza: petnaestodnevni književno-umetnički časopis. God.1(1923)-

Milinković, Jelena. Ženska književnost u časopisu Misao. Doktorska disertacija. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.

Misao. God. 1, knj. 1, sv. 1 (1. nov. 1919)-god. 16, knj. 44, sv. 8 (1937).

Muller Cooke, Olga. "Anna Radlova". Russian Women Writers, Vol. II. Edited by Christine Tomei. New York: Garland, 1999. 753-762.

Putevi. 1922, sv. 1-2 (jan.-feb.) n. s. 1923, sv. 1 (okt.)-1924, sv. 3/5 (jun/avg.).

Ridge, Lola. "Evelyn Scott". Poetry, vol. 17 (1921): 335-337.

Ridge, Lola. Sun-Up and Other Poems. Link (12. 1. 2021).

Ridge, Lola. The Ghetto and Other Poems. Link (12. 1. 2021).

Scott, Evelyn. Precipitations. Link (12. 1. 2021).

Spiridonović Savić, Jela. Čežnje. Prir. Jovana Reba. Beograd: Službeni glasnik, 2012.

Stefanović, Mirjana D. "Iz mraka našeg bića" (pogovor). Ćivot bezumlja. Milica Kostić Selem. Prir. Mirjana D. Stefanović. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

Svedočanstva. God. 1, br. 1 (21. nov. 1924)-br. 8 (1. mart 1925).

Svirčev, Žarka. "Feminizam kao stvaralačka platforma srpskih i hrvatskih avangardistkinja". Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016. Ur. Drago Roksandić. Zagreb: Filozofski fakultet, 2017. 117-126. Crossreff

Svirčev, Žarka. Avangardistkinje: ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti. Beograd: IKUM, Šabac: Fondacija "Stanislav Vinaver", 2018.

Svirčev, Žarka. "Ko se plaši avangardistkinja?" Link 12. 1. 2021.

Zenit: internacionalna revija za umetnost i kulturu. God. 1, br. 1 (feb. 1921)-god. 6, br. 43 (dec. 1926).

Ženski pokret/Ženski pokret/Žensko gibanje. God. 1, br. 1 (apr. 1920)-god. 19, br. 1 (dec. 1938).

Објављено
2022-03-31
Како цитирати
Број часописа
Секција
Наслеђе модернизма