Интертекстуални дијалог са Томасом Маном

Лидија Делић, Чаробник перфекта.  Дијалог Томаса Мана с митom и дијалози с Маном, Источно Ново Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 2019, 223 стр.

  • Snežana Milosavljević Milić Филозофски факултет Универзитет у Нишу
Кључне речи: научна критика, приказ, српска књижевност, фолклористика

Сажетак

//

Референце

Lidija Delić, Čarobnik perfekta. Dijalog Tomasa Mana s mitom i dijalozi s Manom, Istočno Novo Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2019, 223 str.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази