Драгоцено на окупу

Александар Јовановић. Стих и памћење. О поезији и поетици Милосава Тешића. Београд: Службени гласник, 2018, 300 стр.

  • Aleksandra Sekulić Институт за књижевност и уметност, Београд
Кључне речи: научна критика, приказ, књижевност

Сажетак

//

Референце

Aleksandar Jovanović. Stih i pamćenje. O poeziji i poetici Milosava Tešića. Beograd: Službeni glasnik, 2018, 300 str.

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Оцене и прикази