Тајне виртуелне реалности и дигиталног знања у Досијеу икс, Црном огледалу и Електричним сновима Филипа К. Дика: моћ, перцепција и докази

  • Vladislava S. Gordić Petković Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
  • Mladen M. Jakovljević Филозофски факултет Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици
Кључне речи: технологија, фантастика, екологија, параноја, медији

Сажетак

Серија Досије икс синтетизује много дилема и неизвесности у вези с процесом приповедања и односом према натприродном, као и оних везаних за њихов однос у књижевности и популарној култури, у којој је епистемофилија, опседнутост подацима и знањем, досегла врхунац, видљив и стога што је улогу дедукције у криминалистичким серијама преузела форензика. Као медијски производ који је постао утемељитељ и означитељ културолошке легализације параноје, Досије икс спојем маште и реалистичких конвенција експлоатише бројне аспекте натприродног и његових фалсификата.
Серија Досије икс и њене културолошке наследнице Црно огледало и Електрични снови Филипа К. Дика саздане су на споју егзактног, спекулативног и натприродног, којима у руху блиске будућности приказују актуелни процес преобликовања садашње стварности. Оне то најчешће чине тако што велом тајне заодену страх и опасност, од мита о ванземаљским колонизаторима до последица иманентног технолошког развоја, неретко у комбинацији с биотероризмом, клонирањем, манипулацијом генетским материјалом, виртуализацијом, репликовањем и осталим окидачима другости – биолошке, технолошке и оне настале њиховим све комплекснијим и, по људскост и људе, све погубнијим спојем.

Референце

Damer, Bruce. & Hinrichs, Randy. "The Virtuality And Reality of Avatar Cyberspace". The Oxford Handbook of Virtuality. Ed. Mark Grimshaw. Oxford: Oxford University Press, 2014. 17-41. Crossreff

Delez, Žil. "O četiri pesničke izreke na koje bi se mogla sažeti kantovska filozofija". Književna kritika, 5/6 (1990): 5-8.

Dick, Philip K. "How to Build a Universe That Doesn't Fall Apart Two Days Later". The Shifting Realities of Philip K. Dick: Selected Literary and Philosophical Writings. Ed. Lawrence Sutin. New York: Vintage/Random House, 1995. 259-280.

Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. London, New York: Verso, 1991.

Frojd, Sigmund. Uvod u psihoanalizu. Beograd: Neven, 2013.

Hayles, Katherine N. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. Crossreff

Innocenti, Veronica & Pescatore, Guglielmo. "Changing Series: Narrative Models and the Role of the Viewer in Contemporary Television Seriality". Between, 4.8 (2015): 1-15. CrossReff

Jakovljević, Mladen. "Bandersneč - u ogledalu iluzije o slobodi izbora". Kultura 162 (2019): 90-106. Crossreff

Kobie, Nicole. "The complicated truth about China's social credit system". 21.01.2019, 27.02.2019. Wired. 17.01.2020.

Ma, Alexandra. "China has started ranking citizens with a creepy 'social credit' system - here's what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you". 29.10.2018, 27.02.2019. Business Insider 18.01.2020.

McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London & New York: Routledge, 1987.

Meyrowitz, Joshua. "We Liked to Watch: Television as Progenitor of the Surveillance Society". The Annals of the American Academy of Political and Social Science 625 (2009): 32-48. Crossreff

Milić, Novica. "Rizom-Delez: o četiri gotovo pesničke izreke Heraklita iz Efesa na koje bi se umalo mogla sažeti misao Žila Deleza". Ženske studije 4 (1996): 105-114.

Mittell, Jason. "Narrative Complexity in Contemporary American Television". The Velvet Light Trap 58.1 (2006): 29-40. Crossreff

Murakami, Haruki. Kafka na obali mora. Prevela Nataša Tomić. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2014.

Pantzar, Mika. "Domestication od Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts". The MIT Press 3 (1997): 52-65. Crossreff

Објављено
2022-01-27
Како цитирати
Број часописа
Секција
Студије, огледи, прилози